Till innehållet

Taxor och avgifter

Allmän vatten- och avloppstaxa (VA-taxa) 2022

Avfallstaxa 2022

Avgifter för vård och omsorg, gäller både äldreomsorg och funktionsstöd 2020

Bryggtaxa

Taxa för enskilt avlopp 2022

Byggtaxa 2020

Idrottsanläggningar, taxa

Livsmedelstaxa 2020

Taxa för barnomsorg och fritidshem - gäller från 190901

Om du har frågor om en specifik taxa eller avgift kan du ta kontakt med respektive förvaltning. Ring kommunens växel på 0550-880 00 så hjälper de dig att få kontakt med rätt person. 

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".