Till innehållet

Boendestödsteam

Ibland vill man inte flytta. Med utgångspunkt i det egna hemmet ska därför personer med psykisk ohälsa och neuropsykiatriska funktionshinder ges möjlighet till stöd och träning som gör att de klarar sig på egen hand i sin vardag. Syftet med boendestöd är att du på sikt ska bli mer självständig, klara av sköta om dig själv och ditt hem samt upprätthålla sociala kontakter.

Vad är boendestöd?

Boendestöd är en frivillig men behovsbedömd insats för dig som är 18 år eller äldre, och som har ett eget boende. Vi lägger stort fokus på det positiva i din vardag, utgår från just din individuella förmåga och stöttar dig till ökad självständighet. För oss är det viktigt att hitta din egen ”motor” och drivkraft.

Stödet är utformat på så sätt att det stärker din självkänsla samt uppmuntrar dig till att utveckla nya eller återta gamla färdigheter. Målet är att du på egen hand ska bemästra det som krävs för att klara av ett eget boende och ha en fungerande vardag.

Arbetsmetoden bygger på ömsesidighet och förtroende. Allt stöd sker i samförstånd med dig. Målet är stödet på sikt ska minska eller att insatsen till och med kan avslutas.

Hur går det till?

När vi har fått ditt beslut om beviljad insats, tar vi kontakt med dig och bokar in tid för ett första välkomstsamtal. Då presenterar vi oss för varandra, och teamet berättar om vår verksamhet. Du får möjlighet att ställa frågor. Tillsammans med dig börjar vi också planera för hur din hjälp och ditt stöd ska utformas, vilka önskemål du har och vilka tider som gäller i just din vardag.

Nästa steg är att boka in vilka tider och dagar vi ska träffas framöver. Vi gör en kartläggning och en genomförandeplan över dina färdigheter och dina behov.

Kontaktuppgifter

Serviceboende Malmen

0550-884 04

LSS-handläggare

0550- 884 00

Lovelyn Sjöström - Enhetschef
lovelyn.sjostrom@kristinehamn.se

0550-858 75

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".