Till innehållet

Oslo-Stockholm 2.55

Bolaget Oslo-Sthlm 2.55 arbetar för att skapa en järnvägsförbindelse med en restid under tre timmar mellan Oslo och Stockholm. Det här innebär inte bara förbättringar för ändpunkterna, utan ger stora möjligheter för hela stråket – där Kristinehamn ligger mitt i navet! För Kristinehamn skulle en utvecklad bana innebära kortare restid och förbättrad tillgänglighet till de stora arbetsmarknaderna som ligger längs sträckningen. Den största skillnaden är att restiden till Örebro skulle minska från dagens cirka 1 h 10 min till under 30 minuter med hjälp av Nobelbanan, som är en avgörande länk i projektet.  

Nya möjligheter för arbete och boende

Längs stråket bor omkring 3,4 miljoner människor som skulle få helt nya möjligheter att exempelvis arbetspendla, studera eller enklare besöka familj och göra utflykter. För Kristinehamn, som ligger mitt emellan de två huvudstäderna, skulle de nya restiderna öppna för en helt ny arbetsregion med exempelvis Örebro. En nyttoanalys framtagen av bolaget Oslo-Sthlm 2.55 AB år 2017 visar att en utvecklad dubbelspårsbana i stråket Oslo – Stockholm (inklusive Nobelbanan) skulle öka antalet tillgängliga arbetsplatser inom en pendlingstimme med 139 % för Kristinehamn.

Tåg Oslo-Stockholm på under tre timmar

En satsning på bättre järnvägsförbindelse skulle innebära att en resa mellan Olso och Stockholm skulle ta strax under tre timmar, till skillnad från dagens fem. Dessutom skulle städer och regioner längs sträckan få betydligt närmare varandra räknat i restid. För att förslaget ska bli verklighet krävs en upprustning av befintlig järnväg och två nya länkar, mellan Arvika och Oslo och mellan Kristinehamn och Örebro - Nobelbanan.

Miljövänligt alternativ

Om restiderna kortas betydligt så kommer fler att välja att åka tåg vilket kommer att få positiva effekter på klimatet. Särskilt om fler väljer att ta tåget istället för att flyga mellan Oslo och Stockholm.

Läs mer om Oslo-Stockholm 2.55

Oslo-Stockholm 2.55 AB är ett bolag som ägs av Karlstads kommun, Region Värmland, Region Västmanland, Region Örebro län, Västerås stad och Örebro kommun. Bolaget har till syfte att påskynda utbyggnaden av bättre tågtrafik mellan Oslo och Stockholm och på delsträckorna där emellan. 


Du kan läsa mer på www.oslo-sthlm.se.

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".