Till innehållet

Gång- och cykelbana Norra hamngatan

En ny gång- och cykelanslutning mellan stadsparken och Norra torget är en av våra satsningar på cykelinfrastruktur. Målet att på sikt länka ihop cykelvägnätet och bygga ut ett tydligt stomnät för cykel i Kristinehamns tätort.

Norra hamngatans nya utformning innebär en stenlagd trottoar mellan Norra torget och stadsparken längs med husen. I linje med trottoaren anläggs en asfalterad, upphöjd cykelväg. Den stensatta trottoar som idag ligger mot parken kommer att tas bort till förmån för körbanan och dess bredd.

Arbetet pågår och beräknas vara färdigt under vecka 24. 

Utbyggnad av cykelvägnätet
Det finns ett beslut om en utbyggnad av stomnät för cykel i Kristinehamns kommuns Trafikplan från 2017. En handlingsplan för cykel är antagen, som i detalj ger oss en prioritering av utbyggnadsordning på cykelvägnätet. Tanken är att fortsätta med ytterligare två delsträckor under nästa år. Det handlar då om cykelväg i andra delar av staden för att knyta ihop vårt cykelvägnät.

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".