Till innehållet

Industrispår

En del av det industrispår som sträcker sig mellan bangårdsområdet, ut genom hamnen och ut mot industrin vid Akzo Nobel, ägs av Kristinehamns kommun. 

Industrispåret behöver rustas för att möta dagens krav och minimera risker för urspårningar och personskador. Övergångar mellan spår och övrig trafik behöver ses över och säkras upp med ljus- och ljudsignal.

Arbetet inleds med att ta fram handlingar för att sedan upphandla en entreprenad för genomförande av projektet med renoveringen av spåret. Projektet ska genomföras under 2024.


Bild över en del av industrispåret. Foto: Kristinehamns kommun

Kontaktuppgifter

Tekniska förvaltningen
tekniska@kristinehamn.se

0550-880 00 (växeln)

Hanna Åsander - Projektledare
hanna.asander@kristinehamn.se

0550-885 24

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".