Till innehållet

Kulturgaranti i skolan

Barn och elever i Kristinehamns skolor och förskolor ska garanteras kultur. Med det menas både kultur som upplevelse och eget skapande i det vardagliga skolarbetet. Alla barn i kommunal barnomsorg och grundskola garanteras tillgång till kulturupplevelser i drama/teater, dans, film, konst, musik och litteratur. 

Varför en kulturgaranti?

Det bör finnas en kontinuitet och långsiktighet i hur barn och elever kommer i kontakt med och tar del av ett kulturutbud och kultur som språk och verktyg. Hur detta organiseras är i mångt och mycket en rättvisefråga. Därför behövs en uttalad kulturgaranti. Exakt hur arbetet ska se ut måste utvärderas och utvecklas i samarbete med de berörda skolorna, externa producenter och regionala aktörer.

Alla barn & elever

 • Skolornas bildutställning är frivillig att vara med i samt att besöka (åk. 3 har bildutställningen i sin kulturgaranti).

 

Anpassad grundskola

 • Brandshow i samarbete med Bergslagens räddningstjänst och Landa Kulturskola
 • Kultur av varierad art, till exempel musik, cirkus, dans- eller teaterföreställning

 

Förskola 

 • Yngre barn- Bokpåse 
 • 5 & 6 -åringarna- Dans

 

Förskoleklass

 • Brandshow i samarbete med Bergslagens räddningstjänst och Landa Kulturskola
 • Skolkonsert av Landa Kulturskola

 

Årskurs 1

 • Professionell dansföreställning
 • Dansverksamhet i skolan genom Landa Kulturskola
 • Skolkonsert av Landa Kulturskola

 

Årskurs 2

 • Professionell teater-/musikteaterföreställning
 • Körverksamhet i skolan genom Landa Kulturskola
 • Skolkonsert av Landa Kulturskola

 

Årskurs 3

 • Bild & form i samarbete med Konstmuseet
 • Deltagande i Skolornas bildutställning i samarbete med Kr-hamns Historiska
 • Vårkonsert av Landa Kulturskola

 

Årskurs 4

 • Professionell konsert eller musikteater
 • Musikverksamhet i skolan genom Landa Kulturskola
 • Musikal av Landa Kulturskola

 

Årskurs 5

 • Skolbio
 • Filmworkshop i skolan
 • Musikal av Landa Kulturskola

 

Årskurs 6

 • Författarbesök i skolan
 • Musikal av Landa Kulturskola

 

Åk 7-9

Kultur av varierad art

 • Åk 7: Lokalt kulturutbud
 • Åk 8: Regionalt kulturutbud
 • Åk 9: Nationellt kulturutbud

 

Anpassad gymnasieskola

Kultur av varierad art

 

Gymnasieskolan

Kultur av varierad art, till exempel skolbio, dans- eller teaterföreställning

 

Varje läsår arbetar alla barn i Kristinehamn från förskola till gymnasiet med ett gemensamt bildtema. Arbetet mynnar ut i en stor bildutställning, som är öppen för allmänheten.

2024 är temat "Min dröm".

Skolornas bildutställning pågår 8-31 maj och visas på Kristinehamns Historiska museum. Inlämning av verk sker på Kristinehamns Historiska 30 april, 2024.

Stort, smått, vackert, farligt, skojigt eller drömskt. Fantasi eller verklighet. Collage, stämpling, måleri, färgexperiment, akvarell,textil, tusch eller lera. Grupparbete, samarbete eller enskilt arbete. På utställningen ser vi alla möjliga tekniker, utföranden och idéer.

Tidigare teman på Skolornas Bildutställning:

2023- De fyra elementen

2022- Kroppar (35års jubileum)

2021- Mönster

2020- Speglingar

2019- Frihet

2018- Växtliv

2017- Djur, tama och vilda

2016- Stigar och vägar

2015- Picassos äventyr

2014- Arg som ett bi (bildspråk/språkbilder)

2013- Gammalt blir nytt

2012- ?

2011- Gränser

2010-?

2009- Hus

2008- ?

2007-?

2006- Upp och ner/upp och ned

2005- För hundra år sedan

2004- Vatten

2003- Picasso

2002- ?

2001- Ord och bild

2000- Bibeln

1999- ?

1998- Mellan himmel och jord

1997- Saga och magi

1996- Kontraster - antingen eller

1995- ?

1994- Eld, hav, jord, luft

1993- Rytm och rörelse

1992- Igår, idag, imorgon

1991- Djur och religion

1990- Jag gör en bild med mina händer. Det är min bild. Det är mina färger som lyser.

1989- ?

1988- ?

För att säkerställa kvaliteten på den kultur som beställs till förskolor och skolor finns representanter för varje förskola och skola från kommunens skolförvaltning (både pedagoger och elever) samlade i en kulturkommitté.

Kommittén träffas två gånger per termin. 

Vid kulturkommitténs träffar deltar även representanter från kulturförvaltningen.

Statens kulturråd delar årligen ut bidrag till kultur i skolan riktat till elever i förskoleklass till och med årskurs 9. Bidraget kallas Skapande skola och söks av kultursamordnaren i Kristinehamns skolförvaltning. Ansökan ska beskriva hur skolan arbetar med kulturverksamhet och professionella kulturarbetare.

Läs mer om Skapande skola på Kulturrådets hemsida

Vill ni ge eleverna/barnen en kulturupplevelse?
Kanske se en föreställning eller besöka ett museum?


25-kronan finns till för barn och elever från förskolan till gymnasiet i Kristinehamns kommun och ger 25kr per elev/barn samt de medföljande vuxna.
Ansök om 25-kronan på vårterminen hos skolförvaltningens kultursamordnare kristin.sorensen@kristinehamn.se och beskriv er kulturaktivitet. En grupp/klass kan få 25-kronan 1 gång per läsår och vi delar ut bidraget så
länge pengarna räcker.

Kontaktuppgifter

Louise Östman - verksamhetschef
louise.ostman@kristinehamn.se

0550-874 05

Kristin Sörensen - kultursamordnare
kristin.sorensen@kristinehamn.se

0550-874 17

Chatrine Svahn - assisterande kultursamordnare
chatrine.svahn@kristinehamn.se

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".