Till innehållet

Kulturgaranti i skolan

Barn och elever i Kristinehamns skolor och förskolor ska garanteras kultur. Med det menas både kultur som upplevelse och eget skapande i det vardagliga skolarbetet. Alla barn i kommunal barnomsorg och grundskola garanteras tillgång till kulturupplevelser i drama/teater, dans, film, konst, musik och litteratur. 

Varför en kulturgaranti?

Det bör finnas en kontinuitet och långsiktighet i hur barn och elever kommer i kontakt med och tar del av ett kulturutbud och kultur som språk och verktyg. Hur detta organiseras är i mångt och mycket en rättvisefråga. Därför behövs en uttalad kulturgaranti. Exakt hur arbetet ska se ut måste utvärderas och utvecklas i samarbete med de berörda skolorna, externa producenter och regionala aktörer.

Grundsärskolan

Kultur av varierad art, till exempel musik, cirkus, dans- eller teaterföreställning. Programmet beslutas av skolans kulturombud och kultursamordnare.

Förskola (främst 4-6 år)

Teater- eller musikteaterföreställning, i första hand på förskolan i andra hand på annan, samordnad lokal.

Förskoleklass

Musikteater på Brandstationen i samarbete mellan Bergslagens Räddningstjänst och Kulturskolan samt uppföljning i form av workshop på skolan av professionella kulturutövare.

Årskurs 1

Professionell dansföreställning samt danspedagogisk verksamhet i skolan i projektform om 6 veckor per elev genom yrkesverksam danspedagog.

Årskurs 2

Musikteater eller talad teaterföreställning, professionell scenkonst.

Årskurs 3

Bild och form med möjlighet till fördjupning av professionell konstnär i samarbete med Konstmuseet, Kristinehamns Historiska och Skolornas bildutställning.

Årskurs 4

Professionell konsert eller musikteater samt instrumentspel i skolan i projektform med Kulturskolans pedagoger.

Årskurs 5

Skolbio, filmsamtal/handledning genom filmkonsulent från Region Värmland samt uppföljning i form av workshop på skolan av professionell kulturutövare.

Årskurs 6

Skrivarverkstäder på skolan med hjälp av professionell författare från Författarcentrum i samarbete med Kulturförvaltningen/Biblioteket.

Åk 7-9

Åk 7: Lokalt kulturutbud
Åk 8: Regionalt kulturutbud
Åk 9: Nationellt kulturutbud

Gymnasiet

Kultur av varierad art, till exempel skolbio, dans- eller teaterföreställning. Programmet beslutas av skolans kulturombud och kultursamordnare.

Varje läsår arbetar alla barn i Kristinehamn från förskola till gymnasiet med ett gemensamt bildtema. Arbetet mynnar ut i en stor bildutställning, som är öppen för allmänheten.

2023 är temat "De fyra elementen". Stort, smått, vackert, farligt, skojigt eller drömskt. Fantasi eller verklighet. Collage, stämpling, måleri, färgexperiment, akvarell,textil, tusch eller lera. Grupparbete, samarbete eller enskilt arbete. På utställningen ser vi alla möjliga tekniker, utföranden och idéer.

Skolornas bildutställning pågår 3-31 maj och visas på Kristinehamns Historiska.

Inlämning av verk sker på Kristinehamns Historiska 25 april, 2023.

Tidigare teman på Skolornas Bildutställning:

2022- Kroppar (35års jubileum)

2021- Mönster

2020- Speglingar

2019- Frihet

2018- Växtliv

2017- Djur, tama och vilda

2016- Stigar och vägar

2015- Picassos äventyr

2014- Arg som ett bi (bildspråk/språkbilder)

2013- Gammalt blir nytt

2012- ?

2011- Gränser

2010-?

2009- Hus

2008- ?

2007-?

2006- Upp och ner/upp och ned

2005- För hundra år sedan

2004- Vatten

2003- Picasso

2002- ?

2001- Ord och bild

2000- Bibeln

1999- ?

1998- Mellan himmel och jord

1997- Saga och magi

1996- Kontraster - antingen eller

1995- ?

1994- Eld, hav, jord, luft

1993- Rytm och rörelse

1992- Igår, idag, imorgon

1991- Djur och religion

1990- Jag gör en bild med mina händer. Det är min bild. Det är mina färger som lyser.

1989- ?

1988- ?

För att säkerställa kvaliteten på den kultur som beställs till förskolor och skolor finns representanter för varje förskola och skola från kommunens skolförvaltning samlade i en kulturkommitté.

Kommittén träffas två gånger per termin. 

Vid kulturkommitténs träffar deltar även representanter från kulturförvaltningen.

Statens kulturråd delar årligen ut bidrag till kultur i skolan riktat till elever i förskoleklass till och med årskurs 9. Bidraget kallas Skapande skola och söks av Kristinehamns skolförvaltning. Ansökan ska beskriva hur skolan arbetar med kulturverksamhet och professionella kulturarbetare.

Läs mer om Skapande skola på Kulturrådets hemsida

Kontaktuppgifter

Louise Östman - verksamhetschef
louise.ostman@kristinehamn.se

0550-874 05

Kristin Sörensen - kultursamordnare
kristin.sorensen@kristinehamn.se

0550-874 17

Chatrine Svahn - assisterande kultursamordnare
chatrine.svahn@kristinehamn.se

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".