Till innehållet

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet är kanske gymnasieskolans bredaste utbildning. Med programmet som grund kan du söka väldigt många utbildningar på universitet och högskola. 

Programmets inriktningar är Naturvetenskap och Naturvetenskap och samhälle.

Dina dagar kommer att växla mellan laborationer, experiment, diskussioner, språk, teoretiska studier och ren och skär upptäckarglädje. Vi lovar dig många aha-upplevelser. Programmet ska utveckla dina kunskaper inom främst
naturvetenskap och matematik, men det finns även utrymme för språk och samhällsvetenskapliga kurser.
Du kommer att förstå och se sammanhang i naturen, hur allt hänger ihop.

Tillsammans med dina klasskamrater kommer du att tränas i ansvarstagande och samarbetsförmåga samt förmåga att se möjligheter, försöka lösa problem, ta initiativ och omsätta idéer i praktisk handling.

Om du efter de tre åren på naturvetenskapsprogrammet studerar vidare, kan du bli civilingenjör, forskare,
läkare, lärare, tekniker, företagare och mycket annat.

Kontaktuppgifter

Expedition Brogymnasiet

0550-874 16, 0550-883 78

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".