Till innehållet

ICDP - Vägledande samspel

En bra relation mellan människor är viktigt för individens utveckling. ICDP (International Child Development Programme) menar att alla människor oberoende av förmåga, utbildning, ursprung eller tidigare erfarenheter kan utveckla sin medkänsla för andra människor. Över 400 personer inom i huvudsak skolförvaltningen har utbildats i det relations - och empatibaserade ICDP, Vägledande samspel. Det handlar om att främja gemenskap, utveckling och medkänsla. Helt enkelt att förbättra relationer mellan människor. ICDP grundar sig i aktuell kunskap och forskning kring barn och vuxnas hälsofrämjande utveckling. 

Att vara förälder

Har den bra kontakten mellen dig och din tonåring aldrig funnits eller nu nästan försvunnit? Det är aldrig försent att förbättra en relation! Pröva att börja nu, men räkna inte med att få napp varje gång du fiskar! Bråk, besvikelser och att ha blivit avvisad kanske är sådant som både barnet och den vuxne har upplevt. Omtanke är ett “plåster på såren”.

  • Börja ta kontakt!
    Skicka ett sms “godmorgon”, “godnatt” eller “kram”. 
  • Visa att du vill vara med ditt barn/ungdom!
    Jag vill gärna vara med dig. Kan jag köra dig? Ska vi se på film? Ta en promenad/tur med bilen. Kolla gamla positiva bilder från när barnet var liten. Fira något!
  • Gör dig tillgänglig för barnet/ungdomen!
    Jag finns för dig. Jag vill träffa dig. Jag äter med dig. Jag är vaken när du kommer hem. Jag visar att jag bryr mig om dig i ord och handling. Kan jag göra något för dig som underlättar? 

Reflektionsövning:

1.  Läs igenom nedanstående och fundera över svaren du ger.
2.  Välj ut en eller ett par saker att pröva under en månad.

 Att visa positiva känslor

- Hur visar du att du tycker om ditt barn/ungdom?
- När är det lättast att visa uppskattning?
- Vilka egenskaper värdesätter du mest hos hen?
- Vad är det som gör hen glad, ledsen, arg eller rädd?

Att visa följsamhet

- Vad är ditt barn/ungdom intresserad av? 
- Tar du aktivt del i hens intresse utan att styra?
- Hur reagerar hen när du lyssnar på vad hen har att berätta?

Att prata med och få kontakt med varandra 

- När brukar du bjuda in till en positiv kontakt?
- Vad brukar ni prata om, eller göra, när ni har en positiv kontakt?
- Hur upplever ditt barn/ungdom det när ni tittat på saker och händelser tillsammans och talar om det?

 Att uppmuntra och bekräfta barnet/ungdomen

- Hur uppmuntrar du barnet/ungdomen?
- Vet du vad hen vill göra inom den närmaste framtiden?
- Hur förhåller du dig när hen är ledsen och besviken? 
- Hur mycket talar du med hen om sådant som är, eller har varit svårt?
- Om inte hen pratar med dig, vilken vuxen vänder den sig till?

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".