Till innehållet

Felparkering

Det är polisen eller kommunala parkeringsvakter som kontrollerar att bestämmelserna kring parkering följs på gator och allmänna vägar.

På tomtmark, bland annat i bostadsområden och liknande, är det markägaren som sköter kontrollen. Ofta anlitar markägaren någon annan för detta, till exempel ett vaktbolag.

På kommunens parkeringsplatser sköts övervakningen av Securitas.

Felparkeringsavgift

  • Parkerar du där det är p-förbud, i vändzon eller om du inte har betalat parkeringsavgift kostar det 400 kronor.
  • Parkerar du på gångbana, handikapparkering, stoppförbud, gatukorsning eller i fel körriktning kostar det 800 kr.

Det är kommunfullmäktige som har beslutat om avgifterna.

Felanmälan

Om du ser felparkerade fordon som står trafikfarligt eller upptäcker att någon av kommunens parkeringsutrustning är trasig får du gärna anmäla det i vår felanmälan.

Dokument

Kontaktuppgifter

Offentlig miljö
offentligmiljo@kristinehamn.se

0550-880 00

Monica Söderlund - trafikhandläggare
monica.soderlund@kristinehamn.se

0550-858 65

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".