Till innehållet

MBE - Missbruks- och beroendeenheten

Vill du leva ett nyktert och drogfritt liv? Har du bestämt dig? Vad gör vi tillsammans för att du ska nå ditt mål?

Vi har sett att det går att ta sig ur ett missbruk och beroende. Vi tror på din förmåga till förändring, och det är just där förändringen börjar, hos dig, med en tanke.

MBE, Missbruks- och beroendeenheten, är Kristinehamns kommuns öppenvård. Alla våra program och metoder är beprövade.

Det är dock viktigt att komma ihåg att vägen till ett nyktert och drogfritt liv kan se ut på många olika sätt. Den är sällan spikrak. Valet är alltid ditt och ibland krävs stora, grundläggande förändringar för att uppnå resultat. Vill du, finns vi som stöd hela vägen.

MBE erbjuder samtal enskilt och i grupp, kunskap om missbruk och beroende. Några av de metoder eller program som vi använder är 12-stegsbehandling med eftervård samt motiverande intervjuteknik (MI). Vi erbjuder även motivationsgrupp som är en förberedande grupp inför 12-stegsbehandling. Motivationsgruppen har en återfallspreventiv inriktning och erbjuder kunskapsförmedling om beroendesjukdomen och dess effekter. Vi finns även som stöd till anhöriga. I MBE:s arbetsgrupp ingår många olika kompetenser. Hos oss jobbar bland annat behandlingsassistent, kurator samt en diplomerad alkohol- och drogterapeut.

För att upptäcka om någon är i riskzonen för att utveckla ett missbruk/beroende använder vi oss av Audit och Dudit. Dessa är de bedömningsinstrument som rekommenderas av Socialstyrelsen.

Vi arbetar under sträng sekretess och har tystnadsplikt. Du kan också vara anonym.
Vi erbjuder fem kostnadsfria och rådgivande samtal.

Kontaktuppgifter

Navigatorcenter

0550-884 00

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".