Till innehållet

Vårt uppdrag

Vi är en politiskt styrd verksamhet. Det betyder att vår främsta uppgift är att utföra det som beslutas av våra politiker. Tillsammans så arbetar vi för invånarnas bästa varje dag. Vi vill skapa förutsättningar för att alla i Kristinehamns kommun ska uppleva livskvalitet under hela livet, oavsett var i kommunen man lever och verkar. 

Våra verksamheter

Vi är en arbetsplats för många människor, medarbetare som i sin tur arbetar i verksamheter där de möter kommunens invånare. Här finns många spännande och utvecklande arbeten inom vitt skilda områden. Förskola, skola, stadsplanering, miljötillsyn, kultur, vatten, renhållning, vård – och omsorg och mycket, mycket mer!

Våra yrken

Vi har många olika yrken inom våra sex förvaltningar. Hos oss kan du lära barn att läsa eller få våra turister att upptäcka vår vackra kommun. Du kan få parkerna att blomma eller vara med och bygga våra cykelvägar. Du kan hålla biblioteket öppet för alla eller laga mat till våra elever och boenden. Du kan skapa platser för möten eller hjälpa dem som behöver stöd och vård. Hos oss gör du skillnad!

 

 

Hur är det att jobba hos oss?

Den här filmen ger en snabb inblick i hur det är att jobba på Kristinehamns kommun. I menyn nedan kan du se längre intervjuer.

Träffa våra medarbetare

Richard Hakola berättar om hur det är att jobba på förskolan

Kristina berättar om hur det är att jobba som undersköterska

Emelie berättar om hur det är att jobba i receptionen

Som digital lots hjälper Anders till med vardagsteknik

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".