Till innehållet

Kontaktperson och kontaktfamilj inom LSS

Kontaktperson

En kontaktperson är en medmänniska som ska underlätta för den enskilde att leva ett självständigt liv genom att minska social isolering, ge hjälp till att delta i fritidsaktiviteter samt ge råd i vardagssituationer.

Vad kostar det att ha en kontaktperson?

Det kostar inget att ha kontaktperson men du betalar dina personliga utlägg.

Vem kan få en kontaktperson?

Du som har en funktionsnedsättning och har rätt till stöd enligt LSS kan ansöka om en kontaktperson. Om du redan bor på gruppbostad, ingår det dock i boendepersonalens uppdrag att ge detta stöd. Det är du själv eller din företrädare/vårdnadshavare som ansöker. Ansökan kan göras muntlig eller skriftlig.

Kontaktfamilj eller korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Korttidsvistelse är till för att ge den enskilde möjlighet till rekreation och miljöombyte samtidigt som anhöriga får tillfälle till avlösning.

Vad kostar det att ha en kontaktfamilj eller korttidsvistelse?

Det kostar inget att ha kontaktfamilj men du betalar ditt barns personliga utlägg.

Vem kan få en kontaktfamilj eller korttidsvistelse?

Du som har en funktionsnedsättning och har rätt till stöd enligt LSS kan ansöka om en korttidsvistelse. Det är du själv som ansöker, din företrädare eller vårdnadshavare som ansöker om kontaktperson. Ansökan kan göras muntlig eller skriftlig.

Kontaktuppgifter

LSS-handläggare

0550- 884 00

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".