Till innehållet

Attefallstillbyggnad

attefallstillbyggnad 16.9.jpg

Anmälan behövs 

Du som har ett en- eller tvåbostadshus kan göra högst en attefallstillbyggnad. Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan till kommunen och få ett startbesked.

Attefallstillbyggnad

Samtliga kriterier måste vara uppfyllda för att det ska vara en attefallstillbyggnad

 • tillbyggnaden byggs på ett en- eller tvåbostadshus.
 • tillbyggnaden är högst 15,0 kvadratmeter bruttoarea.
 • bostadshuset inte har byggts till med en attefallstillbyggnad tidigare. Det är inte möjligt att först göra en tillbyggnad och därefter ytterligare en tillbyggnad. Detta gäller även om den första tillbyggnaden är mindre än 15 m² bruttoarea.
 • tillbyggnaden inte överstiger bostadshusets taknockshöjd.
 • ska placeras minst 4,5 meter från tomtgräns mot granne eller närmare om grannen medger det.
 • den placeras minst 4,5 meter från tomtgräns mot gata eller allmän plats.

I följande fall kan attefallstillbyggnad inte uppföras

 • tillbyggnaden får inte göras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla.
 • tillbyggnaden får inte göras inom områden som är av riksintresse för totalförsvaret.
 • om kommunen i detaljplan har infört att tillbyggnaden ska omfattas av bygglov.

Handlingar

Dessa handlingar behöver du för din anmälan

 • Anmälan
 • Situationsplan
 • Ritningar, som plan-, fasad- och sektionsritningar
 • Förslag på riskbedömning
 • Förslag på kontrollplan

Här kan du hitta exempel på handlingar och ritningar du kan behöva.

I vissa fall behöver du även följande handlingar

 • Anmälan kontrollansvarig
 • Om du bygger närmare än 4,5 m från tomtgräns behövs även godkännande från berörda grannar, som signerar alla ritningar. Tänk på att om en fastighet har mer än en ägare ska samtliga ägare ge sitt godkännande.
 • Teknisk beskrivning
 • Konstruktionsritningar
 • Brandskyddsbeskrivning
 • Fuktsäkerhetsprojektering

Tänk på att ytterligare handlingar kan behövas i det enskilda ärendet. I så fall kommer vi kontakta dig när vi börjat granska ärendet.

Mer information

Om din fastighet omfattas av detaljplan kan det vara bra att titta i den för att ta reda på vad som gäller innan du börjar planera för det du vill göra. Du kan även läsa mer om Attefallstillbyggnad på Boverkets webbsida.

Ansökan eller anmälan via e-tjänst 

Du kan söka bygglov via vår e-tjänst. 

Bygglov, bygganmälan och förhandsbesked - ansökan om

Boka tid för bygglovsrådgivning 

Bygglovsrådgivning - boka tid

Kontaktuppgifter

Byggavdelningens servicetelefon - 0550-880 60
stadsbyggnad@kristinehamn.se

Telefontid mån, ons, tors 8-16, fre 8-12 (lunch 12-13)

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".