Till innehållet

Bildarkivet

Kristinehamns Bildarkiv är en del av Kristinehamns kommuns museiverksamhet. Bilderna på exempelvis fotoutställningar på Kristinehamns Historiska museum kommer från Bildarkivet.

På Bildarkivet finns cirka 550 000 bilder från Kristinehamn med omnejd. Här kan du studera fotografier från 1800-talet fram till idag. Bildarkivet vårdar gamla bilder och fotograferar förändringar som sker i kommunen idag. Arkivet växer med andra ord hela tiden med nytt material av äldre fotografier och samtidsdokumentation i bild.

Hos oss kan du till exempel:

  • bläddra i våra över 300 olika fotoalbum
  • få hjälp med att hitta specifika motiv
  • boka in ett besök med din studiegrupp eller skolklass

I samlingarna finns också tidningsklipp, kvarterskompendier, personregister och äldre kartmaterial.

Bildarkivet finns i Wahlundsgården, Västerlånggatan 22.

Bildarkivet är öppet för bokade besök

Boka ditt besök på bildarkivet genom att ringa oss 0550-885 61 eller mejla bildarkivet@kristinehamn.se

Priser för bilder:

Utskrift skärmbild 72- 150 dpi 25 kr/st
Högupplöst bild 300 dpi 120 kr/st
Foto 13x18 cm 75 kr/st
Foto 18x24 cm 95 kr/st
Foto 24x30 cm 145 kr/st
Foto 30x40 cm 220 kr/st

Entré

Det är alltid fri entré till bildarkivets arkiv.

Bildarkivets nya bilddatabas - en digital bildskatt!

Nu finns en helt ny webbplats med vår digitala bildskatt från Kristinehamn med omnejd!

I dagsläget kan du titta på cirka 167 000 tillgängliga lokalhistoriska och nutida fotografier. I det nya verktyget finns också en utställningsfunktion för digitala utställningar. Just nu kan du se Vinterlek som första gången visades i februari 1994 och Arbetsliv med 112 fotografier från många olika arbetsplatser och olika yrkesgrupper i Kristinehamn genom tiderna.

Upptäck Kristinehamns digitala bildskatt!

Du kan också ta del av en film där du kan lära dig mer om hur du använder bilddatabasen.

Om du har frågor om bilddatabasen kan du kontakta Ulla Lindalen på Bildarkivet, 0550-885 61.

Titta på bildarkivets bilder online


Bilder i Coronatid

Coronapandemin har förändrat vår vardag, livet är mer begränsat än vad vi är vana och pandemin påverkar oss alla på olika sätt. Nu öppnar Kristinehamns bildarkiv upp för att ta emot dina bilder av hur pandemin påverkar just din vardag. 

Kristinehamns bildarkiv samlar in, dokumenterar och bevarar bilder av hur livet ser ut i Kristinehamns kommun. Vid händelser som skakar om hela samhället, som coronapandemin har gjort, är det extra viktigt för oss att få in bilder som skildrar hur samhället, vi människor och vår vardag påverkas.

Bilderna bevaras för framtida generationer, studier och forskningsändamål. Bilder från Bildarkivet förekommer i utställningar på Kristinehamns Historiska och Kristinehamns konstmuseum och kan även säljas för användning i till exempel rapporter, böcker, filmer eller i marknadsföringssyfte.

Behandling av personuppgifter

Personuppgiftsbehandling på Bildarkivet & Kristinehamns Historiska museum

Bildarkivet är en arkivverksamhet som har bevarandesyfte med bilderna. Personuppgifterna gallras inte när de mottagits av bildarkivet och registrerats. Bildarkivet behandlar personuppgifter i samband med vårt uppdrag att samla, vårda, visa och bevara från dåtid, nutid och framtid. För att kunna uppnå detta behövs ett register för fotografierna med tillhörande information. Syftet med registret är att lättare kunna hitta i bildsamlingarna. Detta för att underlätta för allmänheten att söka bland bilder och anställda att tillgängliggöra samlingarna. För att trygga säkerheten för personuppgifterna följs organisationens IT-säkerhetspolicy och reglerna i tillämplig dataskyddslagstiftning. Rättslig grund för att föra registret/behandlingen är samtycke, uppgift av allmänt intresse och i fråga om upphovspersoners ideella upphovsrätt även enligt rättslig förpliktelse. Personuppgiftsansvarig är kulturnämnden i Kristinehamns kommun.


Bildarkivet tillgängliggör samlingarna på olika sätt

Bilderna visas i utställningar på Kristinehamns Historiska museum, i album på Bildarkivet och på webben via en bilddatabas (http://khm.kulturhotell.se). Vissa bilder publiceras även på bildarkivets/historiskas sociala medier i samband med utställningar och som marknadsföring för bildarkivet/historiska. Bilderna används av privatpersoner, forskare, företag och olika verksamheter. Kopior av bilder kan även säljas.

Personuppgifter som kan förekomma i registret i samband med bilderna

Namn på de avbildade personerna, foto, årtal då fotografiet är taget, plats, födelsedatum (i enstaka fall) och adress till personerna på bilden (i enstaka fall), fotografens namn och övriga uppgifter som hör till bilden.

Tillgång till registret/bilddatabasen

För att tillgängliggöra bildsamlingarna registrerar vi bilder och tillhörande information i en bilddatabas. Bilderna ligger lågupplösta på bilddatabasen och nås via följande länk: http://khm.kulturhotell.se.
Bildarkivet/Historiska, allmänkulturen och Kristinehamns konstmuseum har tillgång till hela
registret/bilddatabasen. Allmänheten har tillgång till delar av registret/bilddatabasen.
Vissa bilder är inte tillgängliga för allmänheten och visas därför inte. Även Västerbottens
museum som är systemadministratör har tillgång till hela registret.

Vill du inte vara med på bild?

Många av våra bilder är äldre och därför finns inte samtycke från personer på bilderna. För nytagna bilder med avbildade personer krävs idag samtycke. Kontakta bildarkivet eller museireceptionen om du vill få dina egna personuppgifter avpublicerade från bilddatabasen eller från utställningarna. Din begäran måste innehålla information om vilka uppgifter du vill ska avpubliceras och vilka bilder som berörs. Du har även rätt att begära information om personuppgifter som behandlas om dig och att få uppgifter rättade.

Kontaktuppgifter

Bildarkivet:
E-post: bildarkivet@kristinehamn.se
Telefon: 0550-885 61

Dataskyddsombud:
E-post: dataskyddsombud@kristinehamn.se
Kommunens växel: 0550-880 00

För mer information se:
kristinehamn.se/kommun-och-politik/sa-jobbar-vi-med-olika-fragor/personuppgifter/

Frågor och svar

Bildarkivet har copyright på alla bilder i samlingen. Bilderna är alltså skyddade av upphovsrättslagen och du behöver bildarkivets tillstånd för att använda bilderna. Undantaget är bilder som har tagits av en fotograf som varit död i mer än 70 år. Om du är osäker går det bra att fråga oss!

Ring eller mejla oss via kontaktuppgifterna längst ner på sidan.

I lokalen finns RWC och ramp in till studierummet. Ingång med ramp finns på husets baksida. Hiss och dörröppnare saknas.

Kontaktuppgifter

Ulla Lindalen - arkivassistent
ulla.lindalen@kristinehamn.se

0550-885 61

Bildarkivet - E-post
bildarkivet@kristinehamn.se

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".