Till innehållet

Valresultat

Valet 2022 är nu genomfört. Enligt det preliminära valresultatet så röstade 82,1 % av de röstberättigade kristinehamnarna i kommunvalet, vilket är en dryg procent lägre än vid valet 2018. 

Fördelningen av det preliminära valresultat till kommunfullmäktige för Kristinehamn kan du se på val.se

På valmyndighetens hemsida kan du läsa mer om valresultatet.

Vad händer nu?

Onsdag den 14 september räknas de sena förtidsrösterna, förtidsrösterna från andra kommuner och utlandsrösterna. Sedan tar det ungefär en vecka innan Länsstyrelsen presenterar ett slutgiltigt resultat.

Några övriga hållpunkter:

  • 17 oktober hålls nya kommunfullmäktiges första sammanträde då fullmäktiges presidium och valberedning väljs
  • 27 oktober är det första ordinarie sammanträde med fullmäktige, då väljs också kommunrevision och kommunstyrelse tillika råd
  • 14 november hålls nya kommunstyrelsens första sammanträde
  • 1 januari tillträder nämnderna sina uppdrag

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".