Kontakt
Telefon: 0550-880 00 mån-fre 07.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Miljöfarlig verksamhet

Med miljöfarlig verksamhet menas, enligt miljöbalken, alla verksamheter eller åtgärder som kan medföra risk för människors hälsa eller miljön. Miljöfarlig verksamhet kan också vara åtgärder till exempel sanering av förorenade områden eller muddring. 

Kontaktuppgifter

Andreas Mitander - miljö- och hälsoskyddsinspektör
andreas.mitander@kristinehamn.se

0550-882 12

Therese Alstad - miljö- och hälsoskyddsinspektör
therese.alstad@kristinehamn.se

0550-858 42

Alexandra Wilhelm - miljö- och hälsoskyddsinspektör
alexandra.wilhelm@kristinehamn.se

0550-882 16

Andreas Bergström - miljö- och hälsoskyddsinspektör
andreas.bergström@kristinehamn.se

0550-858 07

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".