Till innehållet

Hållbarhetsarbete i Kristinehamns kommun

Mycket av de tjänster och den service som utförs varje dag runt om i kommunen bidrar till en hållbar utveckling, en hållbar miljö och en hållbar välfärd. På det viset jobbar vi sedan länge gemensamt för en hållbar utveckling i kommunen.

Vi har en styrmodell för hållbar utveckling, som styr hur vi ska arbeta med ekonomi, budget och verksamhet och där Agenda 2030 är integrerad. Agenda 2030 är den mest ambitiösa överenskommelsen för hållbar utveckling som världens ledare någonsin har antagit. Den kan kallas världens viktigaste Att göra-lista och omfattar 17 globala mål som ska uppnås till år 2030.

Läs vår styrmodell för hållbar utveckling här. 

Som kommun har vi en central roll i genomförandet av de globala målen på lokal nivå. Den skillnad vi skapar här och nu, i den ort där vi bor, är ett viktigt steg på vägen mot global förändring. Vi agerar lokalt – och påverkar globalt.

Ambitionen med kommunens hållbarhetsarbete är att Agenda 2030 ska vara en naturlig del i allt vi gör, i all verksamhet. Som ett verktyg i det arbetet har kommunen en hållbarhetsgrupp där vi regelbundet samlas över förvaltningsgränserna. Gruppen består av ca tio personer med representation från samtliga förvaltningar samt två samordnare. Under 2022-2023 har gruppen tagit fram en hållbarhetsrapportering och gått igenom en utbildning i Agenda 2030.

 

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".