Till innehållet

Nybyggnadskarta

En nybyggnadskarta kan behövas som ett underlag i hanteringar av bygglov. Byggnadsinspektören kan svara på om en nybyggnadskarta behöver tas fram till just din bygglovsansökan. 

Nybyggnadskartan innehåller fastighets- och rättighetsgränser och andra uppgifter, som till exempel befintliga byggnader, byggrätter, höjder och vatten- och avloppsledningar.

Om fastigheten ska förändras måste fastighetsombildningen vara klar innan nybyggnadskartan kan göras.

Beställ en nybyggnadskarta

Hur mycket en nybyggnadskarta kostar att ta fram beror bland annat på storlek och innehåll i kartan. Taxan är fastställd av Kommunfullmäktige i Kristinehamn. Här hittar du plan- och bygglovstaxan

Beställ en nybyggnadskarta

Hör av dig med frågor eller för att boka ett möte med oss!

Kontaktuppgifter

Madelene Olsson - teknisk lantmätare
madelene.olsson@kristinehamn.se

0550-885 66

Marie Sandgren - mätningsingenjör
marie.sandgren@kristinehamn.se

0550-885 63

Byggavdelningens servicetelefon - 0550-880 60
stadsbyggnad@kristinehamn.se

Telefontid mån, ons, tors 8-16, fre 8-12 (lunch 12-13)

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".