Till innehållet

POSOM - psykiskt och socialt omhändertagande

POSOM är en frivilligorganisation som stöttar drabbade och anhöriga vid olyckor och katastrofer. Förkortningen står för psykiskt och socialt omhändertagande.  

POSOM är en del av kommunens beredskap i samband med olyckor och katastrofer. I POSOM-gruppen finns representanter från:

  • kommunledning
  • socialtjänst
  • skola
  • räddningstjänst
  • polisen
  • svenska kyrkan

Vad gör POSOM?

Det övergripande målet är att stötta drabbade vid olyckor eller katastrofer och på så sätt förebygga psykisk ohälsa. Viktigt är att i första hand bidra med hjälp till självhjälp så att den drabbade med egen kraft kan gå vidare.

Några exempel på vad POSOM-gruppen kan hjälpa till med är att:

  • Ge drabbade information om det inträffade, vad som kommer att hända den närmaste tiden och vilken hjälp kommunen kan ge dem. 
  • Förmedla kontakter mellan de drabbade, anhöriga och andra inblandade samt räddningstjänst, landsting, polis och andra POSOM-grupper.
  • Se till att de mest grundläggande behoven som till exempel kost, logi, hygien och kläder uppfylls.
  • Finnas till hands för de inblandade tills förhållandena bedöms som acceptabla.

När larmas POSOM?

Enkelt uttryckt kan man säga att gruppen kallas in när samhällets ordinarie resurser inte räcker till. Det är räddningsledaren på olycksplatsen som avgör om POSOM ska kallas in. I så fall sker det i normalfallet via Bergslagens räddningstjänst.

Resurspersoner

Resurspersoner i POSOM har inte jour, utan de deltar frivilligt. Eftersom de är så många går det dock alltid att få tag på tillräckligt med deltagare.

För att delta krävs att man har ett genuint intresse av att stödja medmänniskor som hamnat i svåra och utsatta situationer. De flesta av resurspersonerna har redan erfarenheter av den här typen av uppgifter genom sitt vardagliga arbete. POSOM arbetar normalt inte direkt på olycksplatsen och hanterar inte omkomna och skadade personer.

Kontaktuppgifter

Daniel Brandberg - Stationchef - BRT
Daniel.brandberg@brt.se

0550 -636 12

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".