Till innehållet

Planregister

Här hittar du planhandlingar för olika områden i Kristinehamn som vunnit laga kraft. Planhandlingar finns även i den Digitala Kristinehamnskartan

Saknar du detaljplaner för ett specifikt område? Eller vill du få tillgång till flera handlingar som hör till de antagna detaljplanerna?  Kontakta oss på planeringsavdelningen. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan. 

Atmosfären, Strand

Plankarta
Planbeskrivning

Bele

Planbeskrivning för kvarteret Bele
Plankarta för kvarteret Bele

Björktrasten

Detaljplan för kvarteret Björktrasten
Plankarta för kvarteret Björktrasten

Blyet

Detaljplan för kvarteret Blyet
Plankarta för kvarteret Blyet

Broängens handelsområde

Plankarta
Planbeskrivning

Djurgårdsplatån

Detaljplan och plankarta för Djurgårdsplatån

Del av Presterud 1:11 m fl

Plan- och genomförandebeskrivning för Del av Presterud 1:11 m fl
Plankarta för Del av Presterud 1:11 m fl

Del av Rönneberg

Plan- och genomförandebeskrivning för del av Rönneberg
Plankarta för del av Rönneberg

Drevsta

Planbeskrivning för Drevsta
Genomförandebeskrivning för Drevsta
Detaljplan för Drevsta

Fd. administrationsbyggnaden A47

Plankarta

Planbeskrivning

Flintan 1 (McDonalds)

Ändring i detaljplan för Flintan 1
Tillägg i plankarta för Flintan 1

Gustavsbergs herrgård

Plankarta
Planbeskrivning

Del av Gästhamnen

Plan- och genomförandebeskrivning för Gästhamnen
Plankarta för Gästhamnen

Gästhamnsområdet

Plankarta
Planbeskrivning

Göken 9

Plan- och genomförandebeskrivning för Göken 9
Plankarta för Göken 9

Harberget

Planbeskrivning för Harberget
Plankarta för Harberget

Hinkebo

Planbeskrivning för Hinkebo
Plankarta för Hinkebo

Högtrycket (HK-center) 

Detaljplan för Högtrycket 2 m.fl.
Plankarta för Högtrycket 2 m.fl. 

Höja

Detaljplan för Höjaområdet
Detaljplan Norra höja (Skrotet)

Innerstaden

Planbeskrivning för Innerstaden
Plankarta för Innerstaden

Karlsholm

Planbeskrivning för Karlsholm
Plankarta för Karlsholm

Katamaranen

Plan- och genomförandebeskrivning för kvarteret Katamaranen
Plankarta för kvarteret Katamaranen

Källarbacken

Planbeskrivning för Källarbacken

Plankarta för Källarbacken

Del av kv. Sirius

Plankarta

Planbeskivning

Del av Stampbrogatan, Sunneberg

Plankarta

Planbeskrivning

Del av kv Kometen 

Plankarta
Planbeskrivning

Kopparn

Planbeskrivning för kvarteret Kopparn
Plankarta för kvarteret Kopparn

Kronhjorten 3

Plankarta
Planbeskrivning

Kurlanda

Plankarta
Planbeskrivning

Marieberg

Plan- och genomförandebeskrivning för Marieberg
Plankarta för Marieberg, norr
Plankarta för Marieberg, söder
Detaljplan och plankarta för Marieberg 1:2

Motorn m.fl

Plankarta
Planbeskrivning för Kvarteret Motorn m.fl.

Nebulosan

Planbeskrivning för Nebulosan
Genomförandebeskrivning för Nebulosan
Plankarta för Nebulosan

Norra Dye (Kristinehamns energi)

Detaljplan för Norra Dye
Plankarta för Norra Dye

Pennlådan

Plankarta

Planbeskrivning

Pingstliljan 16 

Plan- och genomförandebeskrivning för Pingstliljan 16
Plankarta för Pingstliljan 16 

Presterud (f.d A9)

Plankarta norra
Plankarta södra
Plan- och genomförandebeskrivning

Sannakajen

Planbeskrivning för Sannakajen, kvarteret Alligatorn
Plankarta för Sannakajen

ÄDP Sannakajen (fd) Inre hamn

Plankarta
Plan- och genomförandebeskrivning

Skymningen

Planbeskrivning för Skymningen
Plankarta för Skymningen

Solrosen (sjukhusområdet)

Planbeskrivning för Solrosen
Plankarta för Solrosen

Sunneberg

Detaljplan för Sunneberg
Genomförandeplan för Sunneberg
Plankarta för Sunneberg

Svedjegården

Plankarta
Planbeskrivning

Södermalmsskolan

Planbeskrivning för Södermalmsskolan
Plankarta för Södermalmsskolan

Södra Sörkastet

Planbeskrivning för Södra Sörkastet

Plankarta

Tellus

Planbeskrivning för kvarteret Tellus
Plankarta för kvarteret Tellus

Tomten

Planbeskrivning och plankarta för Tomten

Tvillingarna (Christinateatern)

Planbeskrivning för kvarteret Tvillingarna
Plankarta för kvarteret Tvillingarna

Uttern

Planbeskrivning och genomförandebeskrivning för kvarteret Uttern
Plankarta för kvarteret Uttern

Vålösundet

Del 1

Ändring i planbeskrivningför Vålösundet, del av Norra Sörkastet
Ändring i plankarta för Vålösundet, del av Norra Sörkastet

Plan- och genomförandebeskrivning för Vålösundet östra del 1
Plankarta för Vålösundet östra del 1 (antagande A)
Plankarta för Vålösundet östra del 1 (antagande B)

Del 2

Plankarta för Vålösundet östra del 2A

Plankarta för Vålösundet  östra del 2B
Planbeskrivning för Vålösundet del 2

Planbeskrivning för Vålösundet östra del 2 (tillägg i detaljplan)
Plankarta för Vålösundet östra del 2
Gestaltningsprogram för Vålösundet östra del 2
Bryggkarta Vålösundet östra del 2

Del 3

Planbeskrivning för Vålösundet östra del 3
Plankarta för Vålösundet östra del 3 (del 1)
Plankarta för Vålösundet östra del 3 (del 2)
Plankarta för Vålösundet östra del 3 (del 3)

Del 4

Planbeskrivning och genomförandebeskrivning av Vålösundet östra del 4
Plankarta för Vålösundet östra del 4

Del 5

Plan och genomförandebeskrivning för Vålösundet del 5

Plankarta

Del 6

Planbeskrivning och genomförandebeskrivning av Vålösundet östra del 6 (Jutviken)
Plankarta för Vålösundet östra del 6 (Jutviken)

Älgen 16 

Detaljplan för Älgen 16
Plankarta för Älgen 16 

Ämbetsägorna

Plankarta Ämbetsägorna
Planbeskrivning Ämbetsägorna

Kontaktuppgifter

Petra Hallberg Rudsvik - planeringsarkitekt
Petra.HallbergRudsvik@kristinehamn.se

0550-881 90

Petra Hallberg Rudsvik - Planarkitekt
petra.hallbergrudsvik@kristinehamn.se

0550-881 90

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".