Till innehållet

Kulturnämnden i korthet - december 2023

En kort sammanfattning av kulturnämndens sammanträde 14 december 2023.

Provperiod utan förseningsavgift

Inspirerade av andra folkbibliotek vill biblioteket se om det är genomförbart även i Kristinehamn att ta bort förseningsavgiften. Därför föreslås nu en provperiod under första halvåret 2024. Tanken är att öka tillgängligheten då en förseningsavgift kan göra att en avstår från att fortsätta låna från biblioteket, vilket tyvärr ofta drabbar barn. Avgifterna för förstörda eller borttappade böcker kvarstår. Det slutgiltiga beslutet om provperiod kommer att tas av kommunfullmäktige.

- Vi tror att det här är ett steg i att göra biblioteket mer tillgängligt för alla, säger kulturnämndens ordförande David Andergard (S).

Nya riktlinjer för föreningsbidrag och kulturprojektstöd

Kulturnämnden antog de nya riktlinjerna för föreningsbidrag. Dessa riktlinjer baseras på de kommungemensamma riktlinjer för stöd till föreningar med ideellt syfte (Ks/2023:214), som klubbades igenom tidigare under året. Nu erbjuds fyra olika typer av bidrag: verksamhetsbidrag, driftbidrag, arrangemangsstöd och startbidrag. Alla dessa söks via e-tjänst på kommunens hemsida.

Även riktlinjerna för kulturprojektstödet har uppdaterats och söks via e-tjänst. Stödet ska stimulera till utveckling och förnyelse i kulturlivet och kan sökas av föreningar, organisationer och enskilda kulturutövare med F-skatt. På den här länken kan du läsa mer om F-skatt:
https://www.skatteverket.se/foretag/drivaforetag/startaochregistrera/fochfaskatt  

Övrig information

Bibliotekets nya rum för barn har invigts. Det är framtaget med hjälp av fokusgrupper och är en del av resultatet från projektet för genomlysning av barn- och ungdomsverksamheten. På invigningsdagen kom långt över 100 besökare.

Monteringen av den konstnärliga gestaltningen Fjädern, Hoppet och Svävaren pågår. Konstverket pryder den nya truppgymnastikhallen Hoppet, som invigs 9 januari. Gymnastikverksamheten startar 15 januari.

 

Vill du veta mer? Här hittar du information om kulturnämnden och protokoll.