Till innehållet

Anmäl frånvaro och hantera barnschema

Med Edlevo (fd Tieto Education) hanterar du ditt barns frånvaro från förskolan, fritids och grundskolan. Dessutom använder du tjänsten för att schemalägga barnets tid på förskolan/fritids.

Du kan använda Edlevo på två olika sätt:

  1. I din mobiltelefon med appen Edlevo
  2. I våra e-tjänster Frånvaro - anmäl och ta del av frånvaro samt Förskola och fritidshem-barnschema

Du loggar in med Bank-ID oavsett vilket alternativ du väljer. Appen finns för både Apple- och Androidtelefoner. 

Anmäla frånvaro i appen

Använd funktionen Frånvaroanmälan för att meddela när:

  • ditt barn är frånvarande på grund av exempelvis ett tandläkarbesök, senare ankomst eller tidigare hemgång
  • barnet är sjuktDet är viktigt att du anmäler frånvaro så snart du vet att barnet ska vara hemma. Du måste göra en ny anmälan varje dag eftersom vi annars planerar för att barnet kommer enligt det registrerade schemat.

Din frånvaroanmälan är en upplysning till skolans personal om att ditt barn är frånvarande. Den anmälda frånvaron måste alltid godkännas av skolan för att den ska räknas som giltig.

Schemalägg barnets tid på förskolan eller fritids

Du som har barn på förskola eller fritids ska lämna in ett schema över vilka tider ditt barn ska vara på plats i verksamheten. Det är för att personalen på avdelningen ska kunna planera hur mycket personal som behövs varje dag men också för att kunna beräkna rätt mängd mat i skolbespisningen. 

Du kan schemalägga på två sätt: med vår e-tjänst Förskola och fritidshem-barnschema eller med appen Edlevo. Använder du en mobiltelefon rekommenderar vi att du använder appen.

Inför sommaren 2024 - Fritidshem

Vårterminen går fort och det är dags att börja planera för sommarveckorna v 24 - 33. För att vi ska kunna planera vår fritidsverksamhet på bästa sätt behöver vi veta vilka dagar som ditt barn inte har behov av fritids.

Våra ordinarie fritidshem kommer i år att vara stängda under veckorna 27-30. För de barn som behöver omsorg någon eller några av dessa veckor, kommer omsorg att ordnas på Södermalmsskolan för hela kommunen. Under de veckorna kommer det inte att vara ordinarie personal på plats och barnen placeras i gemensam grupp.

Du registrerar ditt barns omsorgsbehov på ett snabbt och smidigt sätt i appen Edlevo.

Vi vill att du registrerar de dagar som ni planerar att vara lediga, d.v.s. inte har behov av barnomsorg senast 2024-05-02.

För mer information se: Lovplanering Fritids 2024

Funderar du på något? 

Har du frågor om ditt barns schema kontaktar du våra administratörer inom barnomsorgen. Du når dem genom att ringa kommunens växel på telefon 0550-880 00.

Har du frågor om att anmäla frånvaro vänder du dig direkt till förskolan/skolan.

Frågor och svar - barnschema

Problemet kan bl.a. uppstå om du försöker logga in i tjänsten via kristinehamn.se med en mobiltelefon. Om du använder en mobiltelefon (Apple eller Android) rekommenderar vi att du laddar ner och använder appen Edlevo istället. 

Just nu är det bara möjligt att logga in med BankID. Stöd för andra typer av e-legitimation kan komma att läggas till i framtiden. Om du inte har möjlighet att skaffa ett BankID behöver du just nu lämna in ditt barns schema på en utskriven blankett som du får av våra administratörer för barnomsorgen. Du når dem via kommunens växel på 0550-880 00.

Det maximala antalet veckor som kan registreras är 13. Därefter behöver ett nytt schema registreras. I god tid innan schemat löper ut blir du påmind om att det är dags att lämna in ett nytt schema.

För vår planering av verksamheten är det viktigt att vi får så korrekta uppgifter som möjligt om tider för ankomst och hemgång. Det är därför inte möjligt att endast ange en snittid för veckan. Har du svårt att ange bestämda tider förväg ber vi dig lämna så korrekta uppgifter som möjligt och samtidigt ha en löpande dialog med personalen om vad som gäller.

Det är möjligt att lämna in schema trots att det redan finns registrerade tider från den andra vårdnadshavaren. Det skapas då en tidskonflikt som ni i första hand försöker lösa tillsammans. Går inte det vänder du dig till våra administratörer för barnomsorgen som kan hjälpa er. Du når dem via kommunens växel på 0550-880 00.

Ja, det är möjligt att göra ändringar. Kom ihåg att spara dina ändringar genom att trycka på den blå knappen “Bekräfta ändrade schemaveckor” längst ner på sidan. Om allt ser korrekt ut väljer du “Skicka in”.

Ja det kan du. Börja med att registrera ett schema för något av dina barn. Sen klickar du på "Bekräfta ändrade schemaveckor" och ser då en sammanfattning av de tider du planerat. Under den kan du sen välja om du vill att tiderna ska gälla för ett eller flera barn.

Nej, det är inte möjligt att lägga in tider i barnschemat på datum när förskolan har PKU-dag.
Behöver ditt barn omsorg under en PKU-dag så kontakta din förskola i god tid innan. 

Förskolans PKU-dagar

Hösten 2023
26 sep
1 nov 

Våren 2024
8 jan
14 mars
13 maj

Om ditt barn är på fritids både före och efter skolan är det viktigt att du anger dessa tider i två olika tidsspann. Ett tidsspann för morgonen och ett annat för eftermiddagen. Tryck på knappen + som finns bredvid schemat för varje dag. Då får du möjlighet att registrera ytterligare ett tidsspann denna dag.

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".