Kontakt
Telefon: 0550-880 00 mån-tors 07.30-16.30, fre 07.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Bostadsanpassningsbidrag

Du som på grund av bestående funktionsnedsättning behöver få din bostad anpassad eller ombyggd kan söka bidrag från kommunen för detta. Bidrag beviljas till en person som till exempel har nedsatt syn, utvecklingsstörning eller rörelsehinder och där träning eller lösa hjälpmedel inte är tillräckligt för att fylla behovet. Målet är att alla människor ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Du kan bara få bidrag till en bostad som du bor permanent i och till bostadens fasta funktioner. Barn som bor växelvis hos sina vårdnadshavare kan få båda bostäderna anpassade.

Vad kan jag få pengar till?

Bidraget täcker både enklare och större åtgärder. Några exempel är borttagning av trösklar, installering av stödhandtag, breddning av dörrar eller borttagning av badkar. Bidrag beviljas dock inte till sådant som hör till normalt bostadsunderhåll så som spruckna kakelplattor eller en trasig spis.

Utanför bostaden kan du söka pengar till exempelvis en ramp, räcken, hissplatta eller annan utjämning av nivåskillnader.

Bostadsanpassningsbidraget ska täcka skäliga kostnader för de åtgärder som behöver göras.

Tänk på att alla som äger fastigheten eller står på hyreskontraktet måste ge ett skriftligt medgivande om du ska utföra bostadsanpassningar i en hyres- eller bostadsrättslägenhet. Det innebär alltså att utöver din hyresvärd måste även make eller maka godkänna tänkta förändringar i hemmet.

Läs mer om bostadsanpassningsbidrag hos Boverket.

Hur ansöker jag?

Börja med att kontakta arbetsterapeuterna i kommunen. De kan hjälpa till med att avgöra om det är ett hjälpmedel eller en bostadsanpassning du behöver. Om ni kommer fram till att en bostadsanpassning behöver kan arbetsterapeuten hjälpa dig med din ansökan.

För att kunna lämna in en fullständig ansökan krävs ett skriftligt intyg på att åtgärderna är nödvändiga med hänsyn till din funktionsnedsättning. Intyget ska skrivas av kommunens arbetsterapeuter, läkare eller annan sakkunnig person som har god kännedom om just den funktionsnedsättning som är aktuell i ditt fall.

Rätt ifylld samt underskriven ska den skickas till:

Kristinehamns kommun

25. Rehabenheten

681 84 Kristinehamn

Märk kuvertet med BAB och glöm inte att skicka med ditt intyg.

Kontaktuppgifter

Rehabenheten

0550- 885 27, telefontid 8.00-9.00 och 13.00-14.00

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".