Till innehållet

Container

container 16.9.jpg

Bygglov kan behövas 

Container kan kräva bygglov beroende på hur den används. Om man kan gå in i containern och den är tänkt att användas till exempel som förråd ses den som en byggnad som kräver lov. Om syftet med containern är att lagra till exempel material vid en industri eller avfall på en återvinningsstation krävs inte lov.

Bygglov

Du behöver inte bygglov om du

  • ställer upp en container på din egen fastighet för att slänga avfall under en begränsad tid.
  • ställer upp en container i ett industriområde, inom pågående verksamhet och du placerar containern minst 4,5 meter från fastighetsgränsen.

Du behöver bygglov om

  • containern är att se som en byggnad.
  • containern fungerar som ett självständigt upplag i förhållande till annan verksamhet på fastigheten.

Handlingar

Dessa handlingar behöver du för din ansökan

  • Ansökan
  • Situationsplan som redovisar var containern ska placeras
  • Ritningar eller produktbeskrivning

Här kan du hitta exempel på handlingar och ritningar du kan behöva.

Tänk på att ytterligare handlingar kan behövas i det enskilda ärendet. I så fall kommer vi kontakta dig när vi börjat granska ärendet.

Andra tillstånd

Du kan behöva tillstånd för att ställa upp containern på offentlig plats exempelvis vägbana, torg, eller trottoar. Tillståndet söker du hos Polisen.

Mer information

Om din fastighet omfattas av detaljplan kan det vara bra att titta i den för att ta reda på vad som gäller i ditt område innan du börjar planera för det du vill bygga. Du kan även läsa mer om container på Boverkets hemsida.

Ansökan eller anmälan via e-tjänst 

Du kan söka bygglov via vår e-tjänst. 

Bygglov, bygganmälan och förhandsbesked - ansökan om

Boka tid för bygglovsrådgivning 

Bygglovsrådgivning - boka tid

Kontaktuppgifter

Byggavdelningens servicetelefon - 0550-880 60
stadsbyggnad@kristinehamn.se

Telefontid mån, ons, tors 8-16, fre 8-12 (lunch 12-13)

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".