Till innehållet

Yrkesvuxenutbildning

Kommunal yrkesvuxenutbildning (Yrkesvux) – vänder sig till dig som vill ha en yrkesutbildning på gymnasienivå. Det finns flera olika yrken som du kan läsa till på Yrkesvux. Här kan du läsa mer om varje program, hur långa de är och vad du kan jobba med efter utbildningen. Yrkesvux finns på Brogymnasiet och på Vasallen.

Om du har frågor kontakta studie- och yrkesvägledaren Anna Hollsten.

Ansökningstider

Utbildning Sista ansökningsdag
CNC-utbildning hösten 2023 Ansökan öppnar 15 mars och stänger 15 maj
CNC-utbildningen kombinationsutbildning SFI hösten 2023 Ansökan öppnar 15 mars och stänger 15 maj
Måltidsbiträdesutbildning våren 2023 Webbansökan sker via Filipstads kommun öppen 31 oktober till 21 november
Vård- och omsorgsutbildning Ansökan öppnar 15 september och stänger 1 december
Vård- och omsorgsutbildning enstaka kurser våren 2023   Ansökan öppnar 15 september och stänger 1 december

Vårdbiträde - 800 poäng - Utbildningen startar 10 augusti 2022

Sista ansökningsdag är den 15 maj 

Program på Yrkesvux

Om du är intresserad av teknik och vill arbeta inom verkstadsindustrin så kan ett yrke som CNC-operatör vara något för dig.

Du lär dig om produktion i datorstyrda maskiner inom industrin.

Förutom att programmera maskiner så kommer vi lägga stor vikt vid hantverket som är kopplat till en produktionsprocess.

Undervisning sker både dag och kvällstid

Plats: Presterudsgymnasiet

Utbildningen är delvis arbetsplatsförlagd och motsvarar tre terminers heltidsstudier.

Se kursupplägg här.

Om du är intresserad av teknik och vill arbeta inom verkstadsindustrin så  kan ett yrke som CNC-operatör vara något för dig.

Du lär dig om produktion i datorstyrda maskiner inom industrin.

Förutom att programmera maskiner så kommer vi lägga stor vikt vid hantverket som är kopplat till en produktionsprocess.

Undervisning sker både dag och kvällstid. Plats: Presterudsgymnasiet

Utbildningen är delvis arbetsplatsförlagd och motsvarar tre terminers heltidsstudier.

Utbildningen kombineras med Yrkesinriktad svenska i din nivå.

Utbildningen kan kombineras med SFI C, SFI D samt grundsvenska 4. 

Se kursupplägg här.

Kursstart: 9 januari 2023.

Ansökan: Webbansökan är öppen 31 oktober till 21 november 2022. Ansökan hanteras av Filipstads kommun och du gör den här.

Efter utbildningen kan du arbeta som:

  • undersköterska inom äldreomsorg och inom hälso- och sjukvård
  • undersköterska inom psykiatrisk vård
  • undersköterska inom funktionsstöd

Utbildningen motsvarar tre terminers heltidsstudier och hålls vid Vasallen, Kasernvägen 11.

Behörighetskrav: 
Du ska vara godkänd i svenska eller svenska som andraspråk och matematik på grundläggande vux eller grundskola.

För att läsa utbildningen krävs att du har tillgång till dator med webbkamera och mikrofon samt Internet.

Utbildningsmål
Omvårdnadsutbildningen för vuxna ska omfatta den kompetens som motsvarar de grundläggande yrkeskraven inom hälso- och sjukvård, funktionsstöd, psykiatrisk vård samt äldreomsorg.

Undersköterskainom äldreomsorg och inom hälso- och sjukvård
Du kommer arbeta med omvårdnad av äldre eller personer med funktionsnedsättning. En viktig uppgift är att stimulera brukare till ett aktivt och meningsfullt liv. Du utför delegerade arbetsuppgifter som exempelvis såromläggning och medicintilldelning. Hjälper till med personlig hygien, av- och påklädning. Du sköter efter behov den service som krävs för att brukaren skall upprätthålla en god livskvalite.

Undersköterska inom psykiatrisk vård
Som undersköterska inom psykiatrin ansvarar du för patientens omvårdnad, du utarbetar och genomför vårdplaner utifrån kontaktmannaskap.

Undersköterska inom funktionsstöd
En undersköterska stödjer och arbetar med barn, ungdomar och vuxna som har en funktionsnedsättning. Ditt arbete innebär bland annat att ge stöd och motivera till en aktiv och tydlig vardag.

Din yrkestillhörighet och dina arbetsuppgifter är beroende av om du kommer att arbeta inom regional, kommunal eller privat verksamhet.

Se kursupplägg här.

Enstaka kurser på dagtid inom omvårdnadsutbildningen för vuxna vänder sig i första hand till dig som tidigare läst en vårdutbildning och som saknar kurser för att nå en behörighet eller gått en komplett utbildning och vill få kompetens inom en annan fördjupning än den du redan läst. Platserna är begränsade då dessa kurser läses tillsammans med befintliga klasser så ett urval kan komma att ske.

I mån av plats kan även kurser sökas av den som vill nå en gymnasieexamen hos oss på Komvux, planera alltid dina studier tillsammans med vår Studie- och yrkesvägledare.

För att läsa utbildningen krävs att du har tillgång till dator med webbkamera och mikrofon samt Internet.

Nationellt yrkespaket med kurser från vård- och omsorgsprogrammet utformat för arbete som vårdbiträde.

Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta med människor och omvårdnad. efter utbildningen kan du arbeta bland annat inom personlig assistans, äldreboende eller hemtjänst.

Utbildningen syftar till att ge eleven 

  • förmåga att utföra arbetsuppgifter inom vård- och omsorgsområdet såsom stöd och hjälp med personlig vård och omsorg, hushållsuppgifter samt administrativa, sociala och specialpedagogiska uppgifter.
  • grundläggande kunskaper om hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning.
  • grundläggande kunskaper om människan vad gäller aspekternabiologiskt åldrande, psykologiska, sociala, kulturella och existentiella aspekter.
  • kunskaper om helhetssyn på människan och förståelse av livsstilens betydelse för hälsan.
  • förmågan att bemöta människor och kommunicera både skriftligt och muntligt utifrån människors olika behov och förutsättningar.
  • kunskaper om arbetsmiljöns betydelse för fysisk, psykisk och social hälsa samt förmåga att arbeta säkerrt och ergonomiskt.
  • grundläggande förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess.


Kurser: 

Termin 1   

Anatomi och Fysiologi 1 ANOANA01   50 poäng
Gerontologi och geriatrik 1  GERGER0     100 poäng
Omvårdnad 1  OMVOMV01  100 poäng
Psykologi 1    PSKPSY01     50 poäng 
Social omsorg 1 SOASOC01   100 poäng
+ ev. Svenska grund eller SVE1 eller SVA 1     

Termin 2 

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning  FUTFUN01   100 poäng
Hälso- och sjukvård 1  HAOHAL01   100 poäng
Psykiatri 1  PSYPSY01    100 poäng
Social Omsorg 2                           SOASOC02   100 poäng
+ ev. Svenska grund eller SVE1 eller SVA1  

När: Utbildningen startar den 10 augusti 2022

Plats: Vasallen, Kasernvägen 11 Kristinehamn

Sista ansökningsdag är den 29 maj 2022.

Därefter följer en urvalsprocess där sökande till utbildningen kallas på intervju.

De antagna kommer att få lämna in ett utdrag ur belastningsregistret.

Utbildningen startar den 10 augusti 2022

Bifoga dina betyg samt ett personligt brev med din ansökan.

Kontaktuppgifter

Robert Rahmn - rektor
robert.rahmn@kristinehamn.se

0550-885 10

Suzanna Rathje Hedberg - biträdande rektor
suzanna.rathjehedberg@kristinehamn.se

0550-883 27

Viveca Eriksson - skoladministratör
viveca.eriksson@kristinehamn.se

0550-883 78

Anna Hollsten - studie- och yrkesvägledare
anna.hollsten@kristinehamn.se

0550-874 08

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".