Till innehållet

Yrkesvuxenutbildning

Kommunal yrkesvuxenutbildning (Yrkesvux) – vänder sig till dig som vill ha en yrkesutbildning på gymnasienivå. Det finns flera olika yrken som du kan läsa till på Yrkesvux. Här kan du läsa mer om varje program, hur långa de är och vad du kan jobba med efter utbildningen. Yrkesvux finns på Presterudsgymnasiet. 

Om du har frågor om hur det är att studera på Yrkesvux så kan du kontakta studie- och yrkesvägledaren.

Förkunskapskrav för Yrkesvux: Svenska / Svenska som andra språk och Matematik motsvarande grundskola.

Ansökningstider

Utbildning Sista ansökningsdag
Barnskötare/elevassistent 2021-05-15
CNC-utbildningen Ansökningen öppnar hösten 2021
CNC-utbildningen Yrkes-SFI Ansökningen öppnar hösten 2021
Omvårdnadsutbildningen 2021-05-15
Omvårdnadsutbildningen enstaka kurser hösten 2021   2021-05-15
Orienteringskurs Industri 150vp 2021-08-18
Orienteringskurs Vård 150vp 2021-08-18
Vårdbiträdesutbildning Ansökningen öppnar hösten 2021

Program på Yrkesvux

Som barnskötare arbetar du med barn i åldrarna ett till tolv år. För att passa för yrket är det viktigt att du brinner för barns utveckling och har ett intresse av att träna dem i deras verklighet.

Barnskötare arbetar i förskola, grundskola, på fritidshem och i annan pedagogisk verksamhet. Att delta i lekar och aktiviteter är en stor del av barnskötarens arbete, som exempelvis utevistelse, kreativ lek eller sagostunder. I arbetet ingår även att utveckla den pedagogiska verksamheten tillsammans med förskollärarna.

Elevassistenter arbetar i skolan och hjälper elever som behöver stöd för att kunna följa med i undervisningen. Det kan till exempel handla om läs- och skrivsvårigheter, koncentrationsproblem, psykosociala svårigheter och olika typer av funktionsnedsättningar.

Arbetsuppgifterna kan variera mycket och det gör arbetet omväxlande och ger mycket till den som vill arbeta med barn. Utbildningen ger dig en bra grund för arbete som barnskötare eller elevassistent samt en förberedelse för yrkesexamen eller för högskolestudier till förskolelärare eller fritidspedagog.

Denna lärlingsutbildning går att läsa inom ramen för yrkesvux och den går även att kombinera med studier i SFI-D/Svenska grund eller Svenska som andraspråk grund.

Behörighetskrav
Du som söker denna utbildning ska ha godkända betyg från grundskolan eller vara godkänd på SFI C. Det är obligatoriskt att bifoga betyg samt personligt brev i ansökan och ett utdrag ur belastningsregistret kommer att efterfrågas.

Ansökan
Ansökningsperioden för utbildningsstart höstterminen 2021 är mellan den 15 mars och den 15 maj 2021. Ansöker gör du här.

Kursplan
Utbildningen ger 1500 gymnasiepoäng över tre terminer med start hösten 2021.

Höstterminen 2021 - 500p

 • Orienteringskurs, 100p
 • Lärande och utveckling, 100p
 • Pedagogiska teorier och praktiker, 100p
 • Kommunikation, 100p
 • Pedagogiskt ledarskap 100p

Vårterminen 2022 - 500p

 • Etnicitet och kulturmöten, 100p
 • Människor och miljöer, 100p
 • Hälsopedagogik, 100p
 • Grundläggande vård och omsorg, 100p
 • Specialpedagogik 1, 100p

Höstterminen 2022 - 500p

 • Pedagogiskt arbete, 200p
 • Skapande verksamhet, 100p
 • Barns lärande och växande, 100p
 • Specialpedagogik 2, 100p

Om du är intresserad av teknik och vill arbeta inom verkstadsindustrin så kan ett yrke som CNC-operatör vara något för dig.

Du lär dig om produktion i datorstyrda maskiner inom industrin.

Förutom att programmera maskiner så kommer vi lägga stor vikt vid hantverket som är kopplat till en produktionsprocess.

Undervisning sker både dag och kvällstid

Plats: Presterudsgymnasiet

Utbildningen är delvis arbetsplatsförlagd och motsvarar tre terminers heltidsstudier.

Se kursupplägg här.

Om du är intresserad av teknik och vill arbeta inom verkstadsindustrin så  kan ett yrke som CNC-operatör vara något för dig.

Du lär dig om produktion i datorstyrda maskiner inom industrin.

Förutom att programmera maskiner så kommer vi lägga stor vikt vid hantverket som är kopplat till en produktionsprocess.

Undervisning sker både dag och kvällstid. Plats: Presterudsgymnasiet

Utbildningen är delvis arbetsplatsförlagd och motsvarar tre terminers heltidsstudier.

Utbildningen kombineras med Yrkesinriktad svenska i din nivå.

Utbildningen kan kombineras med SFI C, SFI D samt grundsvenska.

Vid frågor kontakta Ulrik Piehl på tel: 0550-880 24

Se kursupplägg här.

Utbildningen vänder sig till dig som vill jobba med människor och omvårdnad. Efter utbildningen kan du arbeta som:

 • undersköterska inom social omsorg
 • vårdare inom omsorg om psykiskt utvecklingsstörda
 • undersköterska inom hälso- och sjukvård
 • skötare inom psykiatrisk omvårdnad.
 • boendestödjare för funktionsnedsatta


Utbildningen motsvarar tre terminers heltidsstudier och hålls vid Vasallen, Kasernvägen 11.

För att läsa utbildningen krävs att du har tillgång till dator med webbkamera och mikrofon samt Internet.

Se kursupplägg här.

Enstaka kurser på dagtid inom omvårdnadsutbildningen för vuxna vänder sig i första hand till dig som tidigare läst en vårdutbildning och som saknar kurser för att nå en behörighet eller gått en komplett utbildning och vill få kompetens inom en annan fördjupning än den du redan läst. Platserna är begränsade då dessa kurser läses tillsammans med befintliga klasser så ett urval kan komma att ske.

I mån av plats kan även kurser sökas av den som vill nå en gymnasieexamen hos oss på Komvux, planera alltid dina studier tillsammans med vår Studie- och yrkesvägledare.

För att läsa utbildningen krävs att du har tillgång till dator med webbkamera och mikrofon samt Internet.

Om Kursen

Orienteringskurs Industri är en halvtidskurs som ges på dagtid och vänder sig i första hand till dig som är på SFI B eller C nivå och som planerar att studera för att bli industriarbetare.

Utbildningen ger dig en grundläggande orientering rörande yrkesroller och arbetsmarknaden inom branschen, undervisning i yrkessvenska samt enklare teoretiska kunskaper i industritekniska ämnen.

Syftet med kursen är att ge dig som deltagare möjligheten till ett informerat yrkesval och förbereda dig som studerande inför eventuell gymnasial yrkesutbildning inom ämnet.

Kursplan

 • Kursen ges på 50 % över 15 veckor
 • Kursen ger 150 verksamhetspoäng
 • Kursen är CSN berättigande
 • Kursen kan kombineras med SFI studier
 • Kursstart 31 augusti

 

Sista ansökningsdag är 13 juni 2021

Om Kursen

Orienteringskurs Vård är en halvtidskurs som ges på dagtid och vänder sig i första hand till dig som är på SFI B eller C nivå och som planerar att studera för att bli undersköterska eller vårdbiträde.

Utbildningen ger dig en grundläggande orientering rörande yrkesroller och arbetsmarknaden inom branschen, undervisning i yrkessvenska samt enklare teoretiska kunskaper i vårdämnen.

Syftet med kursen är att ge dig som deltagare möjligheten till ett informerat yrkesval och förbereda dig som studerande inför eventuell gymnasial yrkesutbildning inom ämnet.

Kursplan

 • Kursen ges på 50 % över 15 veckor
 • Kursen ger 150 verksamhetspoäng
 • Kursen är CSN berättigande
 • Kursen kan kombineras med SFI studier
 • Kursstart 31 augusti

 

Sista ansökningsdag är 13 juni 2021

          

Inriktning i första hand mot personlig assistans.

Utbildningen vänder sig till dig som vill jobba med människor och omvårdnad. Efter utbildningen kan du arbeta bland annat inom personlig assistans, äldreboende eller hemtjänst.

Att arbeta inom personlig assistans innebär att man arbetar i en vårdtagares alldeles direkta närhet och oftast i vårdtagarens egna hem. Jobbet ställer därför mycket höga krav på integritet, hänsynstagande och flexibilitet och man behöver arbeta när som helst på dygnet. Att arbeta på äldreboende eller hemtjänsten ställer också höga krav på den anställde men på ett äldreboende arbetat man oftast i ett team.

Efter genomförd utbildning erhåller du ett intyg på genomgången utbildning från vård och omsorgscollage.

Utbildningen startar den 16/11 2020 med en 5 veckors orienteringskurs där APL ingår.

Ordinarie utbildningstid 11/1-21 - 17/12-21 med uppehåll för sommaren. APL ingår i utbildningen och du måste kunna ha praktik både på kvällar och helger.

Förkunskaper:

Viss datavana

Färdig med SFI D. Bifoga dina betyg med ansökan.

Önskvärt är att du har svenskt körkort och tillgång till egen bil.

Kursplan:

Termin 1

 • Orienteringskurs

Termin 2

 • Vård och omsorg
 • Hälsopedagogik
 • Etik och människans livsvillkor

Termin 3

 • Medicin 1
 • Psykiatri 1
 • Psykologi1
 • Specialpedagogik


Svenska på den nivå du behöver. Svenska som andraspråk på grund nivå  eller SVASVA01.

Plast: Vasallen, kasernvägen 11

Ansökningen stänger den 4 oktober 2020. Därefter följer en urvalsprocess där sökande till utbildningen kallas på intervju.

Besked om du fått plats på utbildningen ges v.43.

Kontaktuppgifter

Viveca Eriksson - skoladministratör
viveca.eriksson@kristinehamn.se

0550-883 78

Anna Hollsten - studie- och yrkesvägledare
anna.hollsten@kristinehamn.se

0550-874 08

Lars Tanner - rektor
lars.tanner@kristinehamn.se

0550-883 27

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".