Kontakt
Telefon: 0550-880 00 måndag-torsdag 7.30-16.30, Fredag 7.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Yrkesvux

Kommunal vuxenutbildning (Komvux) – Yrkesvux – vänder sig till dig som vill ha en yrkesutbildning på gymnasienivå. Det finns flera olika yrken som du kan läsa till på Yrkesvux. Här kan du läsa mer om varje program, hur långa de är och vad du kan jobba med efter utbildningen. Yrkesvux finns på Presterudsgymnasiet. 

Om du har frågor om hur det är att studera på Yrkesvux så kan du kontakta studie- och yrkesvägledaren.

Förkunskapskrav för Yrkesvux: Svenska / Svenska som andra språk och Matematik motsvarande grundskola.

Ansök till yrkesvux

Ansökan ska skickas in senast 15 november (till vårterminen 2020). 

Ansökan för att läsa enstaka kurser termin 3 med omvårdnadsutbildningen, måste lämnas in senast 15 mars vid start på höstterminen och senast 15 oktober vid start på vårterminen. 

Utbildningen CNC-operatör är inte sökbar till höstterminen 2019. Kontakta studie- och yrkesvägledaren om du har några frågor.

Program på Yrkesvux

Utbildningen vänder sig till dig som vill jobba med människor och omvårdnad. Efter utbildningen kan du arbeta som:

  • undersköterska inom social omsorg
  • vårdare inom omsorg om psykiskt utvecklingsstörda
  • undersköterska inom hälso- och sjukvård
  • skötare inom psykiatrisk omvårdnad.
  • boendestödjare för funktionsnedsatta

 

Utbildningen motsvarar tre terminers heltidsstudier och hålls vid Vasallen, Kasernvägen 11. 

Praktik

I varje termin ingår 5 veckor arbetsplatsförlagt lärande (APL). Då följer du din handledares schema och det kan innebära arbete på kvällar och helger. Viss praktik är förlagd i Karlstad och Karlskoga. För att du ska få ha praktik måste du lämna utdrag från belastningsregistret i ett oöppnat kuvert till handledaren på praktikplatsen.

Kurser

Termin 1

Poäng

Vård- och omsorgsarbete 1 200*
Hälsopedagogik 100
Medicin 1 150
Svenska 1/Sva 1 100

Summa

 

550

 

Termin 2

Poäng

Vård- och omsorgsarbete 2 150*
Psykiatri 1 100
Specialpedagogik 1 100

Etik och människans livsvillkor
Psykologi 1
Samhällskunskap 1a1

100
50
50

Summa

 

550

 

Termin 3

Poäng

Inriktning sjukvård äldre  
Gymnasiearbete 100
Vård- och omsorgsarbete vid demenssjukdom 100
Akutsjukvård 200*
Medicin 2 100

Summa

 

500
Inriktning funktionshinder och psykiatri  
Gymnasiearbete
Specialpedagogik 2
100
100
Psykiatri 2
Samhällsbaserad psykiatri
200*
100
Summa 500

 
*Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Litteratur

Litteraturlista för termin 1

Litteraturlista för termin 2 och 3

Som svetsare kan du arbeta inom verkstadsindustrin, men också på anläggningsföretag som till exempel bygger hus och broar, eller som utför underhåll på industrier. Under utbildningen lär du dig olika svetstekniker, plåtbearbetning och tillhörande arbetsmoment. Målsättningen är att du ska kunna få med dig en eller två svetslicenser efter avslutad utbildning.

Utbildningen är delvis arbetsplatsförlagd och motsvarar två terminers heltidsstudier. 
Studierna sker på Presterudsgymnasiet, Presterudsvägen 10.

Kurs

Poäng

Avhjälpande underhåll 100*
Industritekniska processer 100*
Kälsvets 1 MMA 100
Kälsvets MIG/MAG 100
Kälsvets TIG 100
Kälsvets 2 100
Materialkunskap 1 100
Produktionskunskap 1 100*
Svets grund 100
Stumsvets 1 100
Stumsvets 2 100
Tillverkningsunderlag 1 100*
   

* Kursen görs helt eller delvis på APL

Som svetsare kan du arbeta inom verkstadsindustrin, men också på anläggningsföretag som till exempel bygger hus och broar, eller som utför underhåll på industrier. Under utbildningen lär du dig olika svetstekniker, plåtbearbetning och tillhörande arbetsmoment. Målsättningen är att du ska kunna få med dig en slagkraftig yrkesutbildning samt goda kontakter inom branschen.

Utbildningen startar med en Orienteringskurs på 10 veckor som introducerar dig som studerande för yrkesrollen. Resterande del av utbildningen är till stor del arbetsplatsförlagd och motsvarar två terminers heltidsstudier på gymnasial nivå. Studierna sker på lärlingsplatsen samt på Norra Verken, Dalavägen 23, Kristinehamn.

Sista ansökningsdag 27 september 2019

Behörighetskrav: Matematik, Svenska eller Svenska som andra språk motsvarande grundskolenivå.

Kurs

Poäng

Avhjälpande underhåll

100*

Industritekniska processer

100*

Kälsvets 1 MMA

100

Kälsvets MIG/MAG

100

Kälsvets TIG

100

Kälsvets 2

100

Materialkunskap 1

100

Produktionskunskap 1

100*

Svets grund

100

Stumsvets 1

100

Stumsvets 2

100

Tillverkningsunderlag 1

100*

 

 

* Kursen görs helt eller delvis på APL

Fakta om lärlingsutbildning

  1. Lärlingskonceptet är en etablerad del av yrkesutbildning på gymnasial nivå för både vuxna och ungdomar
  2. Minst 70 procent av en lärlingsutbildning måste vara förlagd på en arbetsplats.
  3. Alla lärlingar måste ha en handledare på arbetsplatsen som ansvara för eleven under sin praktik samt samarbetar med yrkesläraren
  4. Du har rätt att ansöka om CSN
  5. Från och med den 1 juli året du fyller 20 kan du söka till en lärlingsutbildning inom vuxenskolan.

Utbildningen CNC-operatör inte är sökbart till ht-19.

Om du är intresserad av teknik och vill arbeta inom verkstadsindustrin så kan ett yrke som CNC-operatör vara något för dig. Du lär dig om produktion i datorstyrda maskiner inom industrin. Förutom att programmera maskiner så kommer vi att lägga stor vikt vid hantverket som är kopplat till en produktionsprocess.

Utbildningen är delvis arbetsplatsförlagd och motsvarar två terminers heltidsstudier. 
Studierna sker på Presterudsgymnasiet, Presterudsvägen 10.

Kurs

Poäng

Datorstyrd produktion 1, CNC fräs 100
Datorstyrd produktion 1, CNC svarv 100
Datorstyrd produktion 2 100*
Datorstyrd produktion 3 100*
Industritekniska processer 100*
Människan i industrin 1 100
Produktionskunskap 1 100
Produktionsutrustning 1 100
Produktionsutrustning 100*
Produktutveckling 100
Tillverkningsunderlag 1 100*

 

* Kursen görs helt eller delvis på APL

Kontaktuppgifter

Göran Andersson - studie- och yrkesvägledare
goran.andersson@kristinehamn.se

0550-874 08

Lars Tanner - rektor
lars.tanner@kristinehamn.se

0550-883 27

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".