Till innehållet

Yrkesvuxenutbildning

Kommunal yrkesvuxenutbildning (Yrkesvux) – vänder sig till dig som vill ha en yrkesutbildning på gymnasienivå. Det finns flera olika yrken som du kan läsa till på Yrkesvux. Här kan du läsa mer om varje program, hur långa de är och vad du kan jobba med efter utbildningen. Yrkesvux finns på Brogymnasiet och på Vasallen.

Om du har frågor kontakta studie- och yrkesvägledaren Anna Hollsten.

Du som INTE är folkbokförd i Kristinehamns kommun måste ta kontakt med den kommun där du är folkbokförd, d.v.s din hemkommun. Tag kontakt med en studie- och yrkesvägledare. Även om din folkbokföringskommun åtar sig att betala utbildningskostnaderna innebär det inte att du per automatik har blivit antagen till den utbildning som du sökt.

Ansökningstider

Utbildning Ansökan

Industri bas – inriktning CNC

Start 14 augusti 2023

Ansökningsperiod 15 mars till 15 maj 2023

Industri bas – inriktning CNC

kombinationsutbildning SFI

Start 14 augusti 2023

Ansökningsperiod 15 mars till 15 maj 2023
Måltidsbiträdesutbildning

Ansökan sker via Filipstads kommun

Ingen ansökan öppen.

Vård- och omsorgsutbildning

Start januari 2024

Ingen ansökan öppen.

Vård- och omsorgsutbildning enstaka kurser 

Start 14 augusti 2023

Ansökningsperiod 15 mars till 15 maj 2023

Vårdbiträde/undersköterska

Start 14 augusti 2023

Ansökningsperiod 15 mars till 15 maj 2023

Program på Yrkesvux

Om du är intresserad av att arbeta inom industrin kan denna basutbildning med inriktning CNC vara något för dig.

Du får en grundutbildning i industri och en fördjupning inom CNC.

Undervisningen sker på dagtid, men kan ibland även ligga sen eftermiddag/kväll.

APL ingår i utbildningen och kan ske både inom Kristinehamns kommun, men även i närliggande kommuner.

Plats: Brogymnasiet

Utbildningen är delvis arbetsplatsförlagd och motsvarar tre terminers heltidsstudier.

Se kursupplägg här.

Om du är intresserad av att arbeta inom industrin kan denna basutbildning med inriktning CNC vara något för dig.

Du får en grundutbildning i industri och en fördjupning inom CNC.

Undervisningen sker på dagtid, men kan ibland även ligga sen eftermiddag/kväll.

APL ingår i utbildningen och kan ske både inom Kristinehamns kommun, men även i närliggande kommuner.

Plats: Brogymnasiet

Utbildningen är delvis arbetsplatsförlagd och motsvarar tre terminers heltidsstudier.

Utbildningen kombineras med Yrkesinriktad svenska i din nivå.

Utbildningen kan kombineras med SFI C, SFI D samt grundsvenska 4. 

Se kursupplägg här.

Måltidsbiträdesutbildning: Kombinationsutbildning - Yrkesutbildning och SFI

I utbildningen får du grundläggande teoretiska kunskaper och arbeta praktiskt som måltidsbiträde. Parallellt med yrkeskurserna studerar du svenska språket utifrån din nivå. APL - Arbetsplatsförlagt lärande ingår.

Måltidspersonalen är mångkunniga med väldigt varierande arbetsuppgifter. Det kan handla om att biträda kocken med matlagning som till exempel kokning av pasta och potatis eller att göra sallad. Arbetsuppgifter därutöver handlar om att städa, diska, hålla rent och skapa en trevlig måltidsmiljö vilket varierar beroende på arbetsplats, exempelvis förskola, skola eller ett äldreboende.

Studiestödspoäng: 400 poäng

Utbildningslängd: 20 veckor/heltid

APL ingår i utbildning: Kursen inleds med två veckor skolförlagd utbildning. APL (praktik) två dagar per vecka tisdag och onsdag med start 24 januari och pågår fram till 24 maj

Utbildningsort: Filipstad, APL i hemkommunen

Behörighet: Godkänt betyg från SFI kurs B eller motsvarande

Kursstart: 

Ansökan: Ingen ansökan är öppen. Ansökan hanteras av Filipstads kommun och du gör den här.

Efter utbildningen kan du arbeta som:

 • undersköterska inom äldreomsorg och inom hälso- och sjukvård
 • undersköterska inom psykiatrisk vård
 • undersköterska inom funktionsstöd

Utbildningen motsvarar tre terminers heltidsstudier och hålls vid Vasallen, Kasernvägen 11.

Behörighetskrav: 
Du ska vara godkänd i svenska eller svenska som andraspråk och matematik på grundläggande vux eller grundskola.

För att läsa utbildningen krävs att du har tillgång till dator med webbkamera och mikrofon samt Internet.

Utbildningsmål
Omvårdnadsutbildningen för vuxna ska omfatta den kompetens som motsvarar de grundläggande yrkeskraven inom hälso- och sjukvård, funktionsstöd, psykiatrisk vård samt äldreomsorg.

Undersköterskainom äldreomsorg och inom hälso- och sjukvård
Du kommer arbeta med omvårdnad av äldre eller personer med funktionsnedsättning. En viktig uppgift är att stimulera brukare till ett aktivt och meningsfullt liv. Du utför delegerade arbetsuppgifter som exempelvis såromläggning och medicintilldelning. Hjälper till med personlig hygien, av- och påklädning. Du sköter efter behov den service som krävs för att brukaren skall upprätthålla en god livskvalite.

Undersköterska inom psykiatrisk vård
Som undersköterska inom psykiatrin ansvarar du för patientens omvårdnad, du utarbetar och genomför vårdplaner utifrån kontaktmannaskap.

Undersköterska inom funktionsstöd
En undersköterska stödjer och arbetar med barn, ungdomar och vuxna som har en funktionsnedsättning. Ditt arbete innebär bland annat att ge stöd och motivera till en aktiv och tydlig vardag.

Din yrkestillhörighet och dina arbetsuppgifter är beroende av om du kommer att arbeta inom regional, kommunal eller privat verksamhet.

Se kursupplägg här.

Enstaka kurser på dagtid inom omvårdnadsutbildningen för vuxna vänder sig i första hand till dig som tidigare läst en vårdutbildning och som saknar kurser för att nå en behörighet eller gått en komplett utbildning och vill få kompetens inom en annan fördjupning än den du redan läst. Platserna är begränsade då dessa kurser läses tillsammans med befintliga klasser så ett urval kan komma att ske.

I mån av plats kan även kurser sökas av den som vill nå en gymnasieexamen hos oss på Vuxenutbildningen, planera alltid dina studier tillsammans med vår Studie- och yrkesvägledare.

För att läsa utbildningen krävs att du har tillgång till dator med webbkamera och mikrofon samt Internet.

Vårdbiträde/undersköterska med start 14 augusti 2023

Beskrivning

Vårdbiträde/undersköterska, 1300 poäng

Tre terminers utbildning till vårdbiträde med möjlighet att komplettera till undersköterska.

Nationellt yrkespaket med kurser från vård- och omsorgsprogrammet utformat för arbete som vårdbiträde.

Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta med människor och omvårdnad. Efter utbildningen kan du arbeta bland annat inom personlig assistans, äldreboende eller hemtjänst.

Utbildningen syftar till att ge eleven 

 • förmåga att utföra arbetsuppgifter inom vård- och omsorgsområdet såsom stöd och hjälp med personlig vård och omsorg, hushållsuppgifter samt administrativa, sociala och specialpedagogiska uppgifter.
 • grundläggande kunskaper om hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning.
 • grundläggande kunskaper om människan vad gäller aspekternabiologiskt åldrande, psykologiska, sociala, kulturella och existentiella aspekter.
 • kunskaper om helhetssyn på människan och förståelse av livsstilens betydelse för hälsan.
 • förmågan att bemöta människor och kommunicera både skriftligt och muntligt utifrån människors olika behov och förutsättningar.
 • kunskaper om arbetsmiljöns betydelse för fysisk, psykisk och social hälsa samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.
 • grundläggande förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess.
 • utbildningen ger en grund för vidareutbildning till undersköterska.


Kurser: 

Termin 1   

Gerontologi och geriatrik 1  GERGER0  100 poäng
Människans säkerhet MÄSMÄN0  100 poäng
Svenska som andrspråk delkurs 4  GRNSVAD  200 poäng

Termin 2 

Friskvård och hälsa HAAFRIO  50 poäng del 1/2
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning FUTFUNO1  100 poäng
Omvårdnad 1 OMVOMV01 200 poäng
Psykologi 1 PSKPSY01  50 poäng 
Social omsorg 1 SOASOC01  100 poäng
Svenska eller Svenska som andraspråk 1 SVE1 eller SVA1  50 poäng del 1/2

Termin 3

Anatomi och Fysiologi 1 ANOANA01  50 poäng
Friskvård och Hälsa 1 HAAFRIO  50 poäng del 2/2
Hälso- och sjukvård 1 HAOHAL01 100 poäng
Psykiatri 1 PSYPSY01  100 poäng 
Social omsorg 2 SOASOC02  100 poäng
Svenska eller Svenska som andraspråk 1 SVE1 eller SVA1  50 poäng del 2/2

 

APL ingår i termin 2 i äldreomsorgen och LSS.

De antagna kommer att få lämna in ett utdrag ur belastningsregistret.

Språkkrav: Godkänt betyg i Svenska som andraspråk delkurs 3 på grundläggande nivå.

När: Utbildningen startar 14 augusti 2023

Plats: Tegelslagaregatan 2, Kristinehamn

Sista ansökningsdatum är 15 maj 2023. Därefter följer en urvalsprocess där sökande till utbildningen kallas på intervju.

Bifoga dina betyg samt ett personligt brev med din ansökan.

Kontaktuppgifter

Robert Rahmn - rektor
robert.rahmn@kristinehamn.se

0550-885 10

Suzanna Rathje Hedberg - biträdande rektor
suzanna.rathjehedberg@kristinehamn.se

0550-883 27

Viveca Eriksson - skoladministratör
viveca.eriksson@kristinehamn.se

0550-883 78

Anna Hollsten - studie- och yrkesvägledare
anna.hollsten@kristinehamn.se

0550-874 08

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".