Till innehållet

Nya regler för förpackningsinsamlingen 2024

Regeringen beslutade sommaren 2022 om nya regler för förpackningsinsamlingen. Syftet med de nya reglerna är att öka återvinningen av förpackningar samt att säkerställa att förpackningsavfall tas om hand på ett miljö- och hälsomässigt tillfredsställande sätt. Reglerna förändras men det är fortsättningsvis producenterna av förpackningarna som ska ta den största kostnaden för insamlingsarbetet och ansvara för att förpackningarna återvinns.

Nya regler och tidsplan

1 januari 2024 – kommunerna tar över insamlingen av hushållens förpackningsavfall

I Kristinehamns kommun innebär det att vi tar över återvinningsstationerna i kommunen och driften av dem med hjälp av olika entreprenörer som vi godkänt. Förpackningar kommer även fortsätta hämtas från flerbostadshus och bostadsrättsföreningar som har fastighetsnära insamling (egen ordnad källsortering).

1 januari 2026 – Insamling på populära platser

Kommuner ska ha ordnat separat insamling av förpackningar på populära platser där vi har renhållningsansvar.

1 januari 2027 – Fastighetsnära insamling (FNI)

Kommuner ska ha ordnat fastighetsnära insamling av förpackningar för alla hushåll och verksamheter som är samlokaliserade med hushåll (delar avfallsbehållare med hushåll) och som anmält att de önskar kommunal insamling. Insamlingsplatser för skrymmande förpackningsavfall, där även insamling av tidningar/returpapper kan finnas, ska även vara ordnat till 2027. Mer information hittar du på länken nedan.

På Sveriges Riksdags webbsida kan du läsa mer om de nya reglerna. 

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".