Till innehållet

Navigatorcenter

Navigatorcenter är första ingången för dig som söker individ-och familjeomsorg, har frågor eller behov som rör arbetsmarknad, integration och vuxenutbildning. Allt mottagande och nybesök hanteras här och du slussas sedan vidare ut till rätt ställe.

Vi ger stöd och hjälp till att bli självförsörjande och leva ett självständigt liv. Vi arbetar genom utredningar och insatser för att ge barn, ungdomar och vuxna stöd, hjälp och service samt att arbeta för vuxnas lärande.

 

Våld i nära relation
Lever du i en relation där du känner dig otrygg och/eller begränsad? Upplever du att en närstående beter sig aggressivt, kränkande eller hotfullt? Kontakta oss på Navigatorcenter och ansök om stöd och hjälp.
Läs mer om våld i nära relationer här.

Barn och unga
Ibland är det svårt att lösa saker på egen hand. Vi erbjuder stöd och hjälp. Vårt mål är att barn ska växa upp under trygga och goda förhållanden.
Läs mer om vilken hjälp barn och unga kan få här.

Missbruk
Är du 18 år eller äldre och upplever att du har problem med alkohol, droger eller spel? Eller är du orolig för någon som är 18 år eller äldre gällande samma områden, kontakta oss på mottaget för vuxna via Navigatorcenter och ansök om stöd och hjälp eller gör en orosanmälan.
Läs mer om missbruk och beroende här.

Socialpsykiatri
Är du 18 år eller äldre och upplever psykisk ohälsa och/eller har en psykisk funktionsvariation och är i behov av stöd och service i vardagen? Kontakta oss på mottaget för vuxna via Navigatorcenter och ansök om stöd och hjälp.
Här kan du läsa mer om kommunens socialpsykiatriska verksamhet.
Här kan du läsa om stöd som går att få utan att ansöka hos oss på kommunen först.

Kommunen ansvarar för att nyanlända personer får samhällsorientering, svenskaundervisning och annan kommunal service.

Läs mer här eller kontakta Navigatorcenter.

Vuxenutbildning
Funderar du på att börja läsa? Här kan du göra din ansökan till enstaka kurser och yrkesutbildningar i Kristinehamn. Kontakta gärna vår studie-och yrkesvägledare (SYV) för studieplanering.
Läs mer om vuxenutbildning här.

Kommunala aktivitetsansvaret (KAA)
Du som är 16-25 år och/eller omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) i Kristinehamn kommun kan söka vägledning hos oss för att komma igång med till exempel studier, praktik eller arbete. Läs mer om kommunala aktivitetsansvaret här.

Här kan du även hitta information om kommunens feriejobb – sommarjobb för dig som går i 1:an och 2:an på gymnasiet.

Ekonomiskt bistånd
Har du ekonomiska problem och har prövat alla möjligheter för att själv lösa situationen kan du söka ekonomiskt bistånd för att få hjälp.
Läs mer om ekonomiskt bistånd.

Du som köper en vara eller tjänst av ett företag kallas konsument. Du som är bosatt i Kristinehamns kommun kan få vägledning i olika konsumentfrågor.

Om din ekonomi inte går ihop eller om du har problem med skulder kan du få stöd och råd av budget- och skuldrådgivningen.

Läs mer om budget- och skuldrådgivning.

Har någon nära anhörig avlidit kan du får information och råd kring hur man som efterlevande kan hantera ett dödsbo av en av våra dödsbohandläggare. Som anhörig kan du också få prövat om en dödsboanmälan kan ersätta vanlig bouppteckning.
Läs om dödsbohandläggning här.

Kontaka Navigatorcenter

Besök oss:

Navigatorcenter finns på gallerian Vintergatan, Nya Kyrkogatan 19, våning 3. Det här är våra öppettider:

Måndag 09.30-16.00
Tisdag 09.30-16.00
Onsdag 09.30-16.00
Torsdag 09.30-16.00
Fredag 09.30-11.45

Ring oss

Du ringer oss på telefonnummer 0550-884 00.

Kontaktuppgifter

Navigatorcenter

0550-884 00

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".