Till innehållet

Tillståndsguiden

Tobaksvaror

För att få sälja tobaksvaror behövs ett tillstånd från Kristinehamns kommun. Här kan du få hjälp att ansöka om tillstånd enligt lagen om tobak och liknande produkter. Tänk på att du inte kan ansöka tillstånd för både detaljhandel och partihandel i samma ansökan. Vill du bedriva båda typerna av verksamhet måste du skicka in två separata tillståndsansökningar till kommunen.

Detaljhandel innebär att du säljer direkt till konsumenter. Partihandel innebär att du säljer till andra än konsumenter, till exempel detaljhandlare eller andra partihandlare.

Ett egenkontrollprogram ska skickas in till kommunen tillsammans med ansökan om tillstånd.

I denna guide hittar du också anmälan för att avsluta eller ändra ett befintligt tobakstillstånd. Under steg 3 hittar du direktlänk till ändring eller avslut av tillståndspliktig försäljning av tobaksvaror.

Vad kostar det?

Med stöd av lagen om tobak och liknande produkter får kommunen ta ut en avgift för prövning av ansökan och försäljningstillstånd och för tillsyn av den som bedriver tillståndspliktig och anmälningspliktig försäljning av tobaksvaror.

Avgiften för Kristinehamns kommun är:

  • Avgift för tillstånd, 7 920 kronor per ansökan
  • Avgift för tillfälligt tobakstillstånd, 4 950 kronor per ansökan
  • Avgift för tillsyn, 4 950 kronor per år
  • Avgift för uppföljande tillsynsbesök, 990 kronor per tillfälle
  • Avgift för tillsyn av försäljning av elektroniska cigaretter, 1980 kronor per år
  • Avgift för övriga ändringar exempelvis vid omregistrering, 4 950 kronor

Hur lång tid tar det?

Vid fullständig och rätt ifylld ansökan registreras ditt ärenden inom en vecka.