Till innehållet

Sannakajen

Sannakajen karta 16.9.jpg

Typ av verksamhet

I ett väletablerat gästhamnsområde finns ledig verksamhetsmark som möjliggör etablering av hotellverksamhet med max 4 våningar (verksamhetsmark för centrumändamål).

Tidsplan

Markanvisning sker löpande. 

Pris

Markpriset i området är ej beslutat.

Markanvisning

Kommunen tar löpande in intresseanmälan för markanvisning. Kontakta mark och exploatering via mex@kristinehamn.se för intresseanmälan.

Områdesbeskrivning

Marken är 5 800 kvm stor och ligger på Nyhamnsvägen i närheten av både Kristinehamns gästhamn och Kristinehamns arena - en sport och idrottsanläggning som även inrymmer Kristinehamns badhus. Sannakajen har under de senaste åren utvecklats till ett nytt attraktivt bostadsområde med närhet till såväl Vänern till ett aktivt liv med både sport, naturupplevelser och Kristinehamns centrum in på knuten.

Området ligger centralt i Kristinehamn med närhet till både offentlig och kommersiell service och med tillgång till en fungerande infrastruktur för gång, cykel och biltrafik. Kristinehamns resecentrum ligger ca 10 minuters promenad från platsen. Här finns också en populär småbåtshamn för besökare som kommer till Kristinehamn med båt.

I området gäller detaljplan för Sannakajen (Kv.Alligatorn) från 2017.

Kommunen är huvudman för allmänplatsmark inom området och ansvarar därmed för drift, underhåll och investeringsåtgärder inom planområdet.

Mer information

Se detaljplan i vårt planregister

Visa i karta

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".