Till innehållet

Moderatorer och föreläsare 2024

Moderatorer

Annika Nordgren Christensen

Annika har en bakgrund i svensk försvarspolitik som före detta ledamot i riksdagens försvarsutskott och Försvarsberedningen. Hon arbetar inom Försvarsmakten och verkar även i begränsad utsträckning som moderator för arrangemang inom offentlig verksamhet. Annika är bland annat ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien, Kungliga Örlogsmannasällskapet och hon har varit utredare för personalförsörjningen av det militära försvaret.

Freddy Jönsson Hanberg

Freddy är styrelseordförande i Totalförsvarsstiftelsen, styrelseledamot i Civilförsvarsförbundet rådgivare till myndigheter, företag och politiker samt övningsledare för NATO-övningen NORDIC PINE. Under Corona-pandemin var han rådgivare till Socialstyrelsens krisberedskapschef. Han satt också i övningsledningen när samtliga regioner, civilområden och militärregioner i Sverige övade ledning under höjd beredskap hösten 2022

Patrik Oksanen

Patrik är försvarsdebattör, kolumnist, författare med tonvikt på säkerhetspolitik och totalförsvar. Han medverkar i Aftonbladets podd Höjd Beredskap och har bakgrund som journalist på SVT, TV4 och som politisk redaktör på Hudiksvalls Tidning. Patrik är ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien, Kungliga Örlogsmannasällskapet och är knuten till tankesmedjorna Frivärld och Fores samt även verksam på Försvarshögskolan

Föreläsare förmiddag

Moderator: Annika Nordgren Christensen

Generallöjtnant Thomas Nilsson

Chef för den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten MUST, Försvarsmakten

Johan Hjelm

Tf verksamhetschef avdelningen för krisberedskap och civilt försvar, MSB

Lena Rådström Baastad

Landshövding och civilområdeschef för Mellersta civilområdet, Länsstyrelsen Örebro län

Magnus Hjort

Generaldirektör, Myndigheten för psykologiskt försvar

Tommy Åkesson

Huvudsekreterare i Försvarsberedningen, Regeringskansliet

Föreläsare eftermiddagens spår - Natomedlemskap och försvarssamarbeten

Moderator: Annika Nordgren Christensen

Anders Wrennberg

kommundirektör, Östersunds kommun

Johan Hjelm

Tf verksamhetschef avdelningen för krisberedskap och civilt försvar, MSB

Kalle Alexandersson

Planeringschef, Kristinehamns kommun

Lena Rådström Baastad

Landshövding och civilområdeschef för Mellersta civilområdet, Länsstyrelsen Örebro län

Tommy Åkesson

Huvudsekreterare i Försvarsberedningen, Regeringskansliet

Överstelöjtnant Nils Carlsson

Västra militärregionen representeras av Chef Örebro Värmlandsgruppen, Försvarsmakten

Överste Jonas Karlsson

Chef Västernorrlands regemente med Jämtlands fältjägarkår

Överste Lars O. Jonsson

Chef Bergslagens artilleriregemente

Föreläsare eftermiddagens spår - Kommunikation

Moderator: Patrik Oksanen

Carl Heath

Senior forskare senior och fokusledare för området digital resiliens, RISE

Christina Malm

Generaldirektör, Plikt- och prövningsverket

Generallöjtnant Thomas Nilsson

Chef för den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten MUST, Försvarsmakten

Jenny Ahlén

Fältprost, Försvarsmakten

Magnus Hjort

Generaldirektör, Myndigheten för psykologiskt försvar

Marinette Nyh Radebo

Kommunikationschef, Plikt- och prövningsverket

Morgan Olofsson

Kommunikationsdirektör, MSB

Föreläsare eftermiddagens spår - Logistik och försörjning

Moderator: Freddy Jönsson Hanberg

Anita Aspegren

VD, IQ Samhällsbyggnad

Björn Johansson

Enhetschef MSB:s centrallager, MSB

Brigadgeneral Clas Ivgren

Generalläkare, Försvarsmakten

Emma Johansson

Ansvarig säkerhetsfrågor, Energiföretagen

Eva Bergquist

Säkerhet- och beredskapschef, Region Värmland

Jan Kinnander

Utvecklingsdirektör, Fortifikationsverket

Jan-Olof Svärd

Överläkare Värnamo sjukhus och RO/Major stabsläkare Försvarsmakten

Jonas Karlsson

VD, Oslo-Sthlm 2.55

Jon Gunnarsson Ruthman

Sjuksköterska och humanitär fältarbetare med internationella erfarenheter från konflikter och epidemier med Läkare Utan Gränser och tidigare nationell rådgivare för sjukvård i konflikt och krisberedskap för Svenska Röda Korset

Anders Persson

VD, Skanska Sverige

Pia Näsvall

Hälso-och sjukvårsdirektör, Region Norrbotten

Stefan Nohrenius

Avdelningsdirektör vid Produktionsledningen på Högkvarteret, Försvarsmakten

Tomas Warberg

Generalsekreterare, Civilförsvarsförbundet

Gemensamt avslut

Moderator Annika Nordgren Christensen

Pål Jonson

Sveriges Försvarsminister

Kontaktuppgifter

Sandra Strømmen - Koordinator
sandra.strommen@kristinehamn.se

0550-858 93

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".