Till innehållet

Kulturnämnden i korthet - februari 2024

Här kommer en kort sammanfattning av kulturnämndens möte 14 februari 2024.

2023 - ett bra år för kulturnämnden

Kulturnämnden gick i mål med verksamhetsplanen för 2023 enligt budget. Årsberättelsen presenterades och visade bra siffror med ett ekonomiskt resultat för kulturnämnden på + 402 tkr.

– Trots en tuff ekonomisk situation i samhället har vi lyckats göra bra val och framför allt haft ett riktigt bra år för våra båda museum, säger förvaltningschef Maria Lobell.

Kulturnämndens ordförande David Andergard (S) stämmer in:
– Ett kommunalt konstmuseum som går plus minus noll, då används skattepengarna rätt, det är precis så det ska vara.

Renovering av bygdegård

Med 2023 avklarat vändes blicken mot 2024 och den aktuella verksamhetsplanen presenterades. Budgeten är lite snävare än tidigare år, men bjuder inte på några överraskningar. Verksamheterna och bidragen fortsätter på det stora som vanligt. Bland annat kommer kulturnämnden bistå Rudskoga bygdegårdsförenings renovering av avlopp med 30% av kostnaden, under förutsättningen att även Boverket beviljar bidrag.

Övrig information

Frågan om feriearbetare lyftes och beslut togs att behovet ska inventeras inom förvaltningen tills nästa möte.

 

Vill du veta mer? Här hittar du information om kulturnämnden och protokoll.