Till innehållet

Sopkärl för företag

Allt avfall som kommer från soppåsar i matsalar och andra personalytor, städsopor och så vidare, är ett kommunalt avfall. Det avfallet hämtas alltid av sopbilen. Övrigt verksamhetsavfall lämnas på Strandmossens återvinningscentral.

Det finns olika kärlstorlekar och tömningsintervaller som kan anpassas efter företagets behov. Kontakta oss på renhållningen för rådgivning och prisuppgifter.

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".