Till innehållet

Viktig information för Livsmedelsföretag: Omklassning av verksamheter

Din livsmedels- och dricksvattenverksamhet behöver omklassificeras enligt nya riktlinjer. Denna förändring är en del av ett nationellt initiativ där Livsmedelsverket och samtliga svenska kommuner följer nya regler som träder i kraft den 1 januari 2024. Läs mer

Aktuellt

Utbildning En öppen bok.

27 september 2023

Lyckad kompetensutvecklingsdag för skolan

Vad gör egentligen lärarna på PKU-dagarna? Igår samlades alla personal från förskola till vuxenskola på Brogymnasiet och KCC för en inspirerande kompetensutvecklingsdag.

Utbildning och barnomsorg

Möte Tre personer sitter mittemot varandra.

27 september 2023

Kommunfullmäktige 28 september

Höstens första sammanträde med kommunfullmäktige äger rum torsdagen den 28 september.

Kommun och politik

Utbildning En öppen bok.

26 september 2023

Landa Kulturskola firar 50 år

I år firar Landa Kulturskola 50 år, fritidsgården Bygget 45 år, och själva huset 100 år. Ett år med så många jubilarer kräver såklart ett ordentligt firande! Mellan den 13 oktober och den 14 december kan du delta i spännande och roliga aktiviteter för alla åldrar.

Utbildning och barnomsorg

Frågor och svar

Senast fyra månader innan du önskar plats för ditt barn behöver du ansöka. Kom ihåg att tiden även ska inkludera inskolning, cirka två veckor. Du får tidigast plats från det att ditt barn fyllt ett år. 

Det högst beslutande organet i kommunen är kommunfullmäktige. Det är kommunens invånare som röstar in förtroendevalda (politiker) i kommunfullmäktige i de allmänna valen vart fjärde år. Kommunfullmäktige fattar övergripande beslut och sätter övergripande mål.

Här kan du läsa mer om hur en kommun fungerar. 

Strandmossen har öppet helgfria dagar:

Måndag 7-16
Tisdag 7-16
Onsdag 7-18
Torsdag 7-16
Fredag 7-16
Lördag 9-14
Söndag stängt

Helgdagar och helgdagsaftnar är Strandmossen stängt.

Här kan du läsa mer om alla våra återvinningscentraler

Föreningar och studieförbund kan söka olika former av bidrag. De kommunala föreningsbidragen är ett ekonomiskt stöd för att stimulera och främja föreningslivet i Kristinehamns kommun.

Här kan du läsa mer om bidrag för föreningar och studieförbund.