Till innehållet

Viktig information för Livsmedelsföretag: Omklassning av verksamheter

Din livsmedels- och dricksvattenverksamhet behöver omklassificeras enligt nya riktlinjer. Denna förändring är en del av ett nationellt initiativ där Livsmedelsverket och samtliga svenska kommuner följer nya regler som träder i kraft den 1 januari 2024. Läs mer

Aktuellt

Kultur En pensel och en palett.

2 oktober 2023

Start för allmänhetens åkning

Med start denna vecka, vecka 40, öppnar Björkhallen upp för allmänhetens åkning.

Kultur och fritid

Möte Tre personer sitter mittemot varandra.

29 september 2023

Omorganisation tekniska förvaltningen

Tekniska förvaltningen omorganiseras den 1 oktober 2023. Ambitionen är att vår organisation ska bli mer anpassad för att möta framtidens utmaningar och att ge alla våra medborgare ännu bättre service. Detta genom att slå ihop tidigare avdelningar för att öka samarbetet och skapa en mer effektiv organisation.

Kommun och politik

Utbildning En öppen bok.

27 september 2023

Lyckad kompetensutvecklingsdag för skolan

Vad gör egentligen lärarna på PKU-dagarna? Igår samlades alla personal från förskola till vuxenskola på Brogymnasiet och KCC för en inspirerande kompetensutvecklingsdag.

Utbildning och barnomsorg

Frågor och svar

Senast fyra månader innan du önskar plats för ditt barn behöver du ansöka. Kom ihåg att tiden även ska inkludera inskolning, cirka två veckor. Du får tidigast plats från det att ditt barn fyllt ett år. 

Det högst beslutande organet i kommunen är kommunfullmäktige. Det är kommunens invånare som röstar in förtroendevalda (politiker) i kommunfullmäktige i de allmänna valen vart fjärde år. Kommunfullmäktige fattar övergripande beslut och sätter övergripande mål.

Här kan du läsa mer om hur en kommun fungerar. 

Strandmossen har öppet helgfria dagar:

Måndag 7-16
Tisdag 7-16
Onsdag 7-18
Torsdag 7-16
Fredag 7-16
Lördag 9-14
Söndag stängt

Helgdagar och helgdagsaftnar är Strandmossen stängt.

Här kan du läsa mer om alla våra återvinningscentraler

Föreningar och studieförbund kan söka olika former av bidrag. De kommunala föreningsbidragen är ett ekonomiskt stöd för att stimulera och främja föreningslivet i Kristinehamns kommun.

Här kan du läsa mer om bidrag för föreningar och studieförbund.