Till innehållet

Trottoarer, cykelvägar och infarter

Här hittar du vanliga frågor och svar om snöröjning och halkbekämpning på trottoarer, cykelvägar och infarter. 

Gång- och cykelvägar är ett av våra prioriterade områden vid snöröjning. De plogas vid mindre snömängder och prioriteras före stora delar av vägnätet.

Du som fastighetsägare ansvarar för att skotta och sanda trottoaren utanför din fastighet. 

När snöröjningen och halkbekämpningen är avslutad påbörjas upprensning av övergångställen och busshållplatser. Vi röjer också i korsningar för att underlätta sikten. 

När vi snöröjer kan det ibland bli en plogsträng kvar framför din uppfart. Vi har tyvärr inga resurser för att ta bort denna eftersom vi då riskerar att inte hinna med att ploga alla våra områden under ett snöfall. Det är viktigt att vi hinner röja alla gator och vägar så att både du och utryckningsfordon kan ta sig fram.

Om vi skulle ploga en öppning framför varje enskild infart så skulle det ta mycket längre tid att snöröja. Det är alltså inte praktiskt genomförbart eftersom konsekvensen skulle bli att det tar betydligt längre tid att få snöröjt över huvud taget, något som vi inte ser som ett alternativ.

På vissa gator finns det naturliga alternativ till att ploga en vall, som inte tar oss någon längre tid. Därför finns det platser som vallar kan undvikas. 

Den enskilde fastighetsägaren är ansvarig för en gångbana eller trottoar som löper utanför fastighetsgränsen. Detta innebär ett juridiskt ansvar att snöröja och halkbekämpa denna gångbana.

Om snömängderna blir så stora att kommunen använder trottoaren som snöupplag, så ansvarar fastighetsägaren för att göra i ordning en gångbana (cirka en meters bredd) i direkt anslutning utanför snövallen eller trottoaren.

I vissa fall blir stora snövallar liggandes länge på grund av ihållande kall väderlek. På vissa utsatta platser kör kommunen då bort sina snöupplag från trottoarer. Detta görs främst på platser där snöhögarna bedöms utgöra en trafiksäkerhetsrisk, till exempel vid skolvägar eller i centrum, där många människor är i rörelse.

Nej, all snö från den egna fastigheten ska läggas på den egna tomten.

Kontaktuppgifter

Tekniska förvaltningen
tekniska@kristinehamn.se

0550-880 00 (växeln)

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".