Till innehållet

Skärgårdsparken

En stor bred remsa mellan Vålösundsvägen och vattnet kallar vi för Skärgårdsparken. Stadens utveckling med utbyggnad mot vattnet har i samband med att kommunen drog fram kommunalt vatten och avlopp också inneburit en omvandling av fritidshusområdet till åretruntbostäder. I samband med genomförandet av detaljplanerna som reglerar den allmänna platsmarken har en satsning gjorts på byggnation av en ny större lekplats vid vattnet, vilken stod klar sommaren 2019. 

Visa parken i vår digitala karta

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".