Kontakt
Telefon: 0550-880 00 måndag-torsdag 7.30-16.30, Fredag 7.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Skärgårdsparken

En stor bred remsa mellan Vålösundsvägen och vattnet kallar vi för Skärgårdsparken. Stadens utveckling med utbyggnad mot vattnet har i samband med att kommunen drog fram kommunalt vatten och avlopp också inneburit en omvandling av fritidshusområdet till åretruntbostäder. I samband med genomförandet av detaljplanerna som reglerar den allmänna platsmarken har en satsning gjorts på byggnation av en ny större lekplats vid vattnet, vilken stod klar sommaren 2019. 

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".