Till innehållet

Söka jobb

I Kristinehamn finns flera möjligheter för dig som söker nytt jobb. Under flera årtionden har Kristinehamns entreprenörer lagt grunden för de yrken som finns här idag. Förutom mindre lokala företag hittar du även världsledande jättar som Kongsberg Maritime, Nordic Paper, Björneborg Steel och Akzo Nobel i Kristinehamn.

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".