Till innehållet

Sannaparken

Sannaparken ligger i stadsdelen Sanna. I ett beslut från kommunfullmäktige 1973 fick parken sitt namn. Intill parken finns en skogsdunge och granne med parken har vi idag en förskola som också fått namnet Sannaparken. Det finns även en damm och en liten lekplats här. På vintern går det bra att åka pulka i backen. Förr vinterförvarade man kommunens lökväxter i jordkällaren. 

Parken ligger troligen på historisk mark. Hemmanet Sanna är omnämnt i jordeboken år 1540 men är sannolikt mycket äldre. Området ligger på sandig mark och namnet har varierat: Sanna, Sanda, Sånna. Stora Sanna låg på platsen vilken senare skulle komma att inrymma Höglidens ålderdomshem, samma plats där Sannaparkens förskola ligger idag alldeles intill parken.

Visa parken i vår digitala karta. 

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".