Till innehållet

Vägledning för dig som mår dåligt

Ibland kan barn och unga må dåligt. Ibland kan det därför behövas lite hjälp, råd och stöd för att det ska bli bättre.

Till enheten för barn, ungdom och familj kan barn, ungdomar och deras familjer vända sig till vid behov. Det kan röra sig om olika typer av svårigheter i vardagen, så som problem med skolgången, separationer eller annat umgänge.

I Kristinehamns kommun finns utredningsteam, familjecentral och familjestöd. Du kan också få kontakt med ett familjehem eller en kontaktperson.

Olika anledningar till att barn och unga mår dåligt

Om du är ung och missbrukar alkohol eller andra droger kan du få hjälp och stöd av socialtjänsten.

Läs mer om vad socialtjänsten kan hjälpa dig med och hur du tar kontakt

Om du går i skolan och röker kan du få hjälp att sluta. Ta kontakt med elevhälsan på din skola.

Läs mer om vilket stöd elevhälsan kan ge

Ibland kan föräldrar eller andra vårdnadshavare behöva hjälp. Socialtjänstens enhet för barn, ungdom och familj kan ge stöd och råd om du själv eller någon du känner har det jobbigt.
För att komma i kontakt med socialtjänsten ringer du till socialtjänstens växel på telefonnummer 0550-884 00.

Dyslexi innebär att man har medfödda svårigheter med att läsa och skriva. Om du behöver stöd för att läsa och skriva kan en specialpedagog hjälpa dig. Specialpedagoger finns på alla skolor och tillhör elevhälsan.

Läs mer om stöd och hjälp i skolan

Ibland händer det att någon som står en nära dör. Dödsfall är ofta väldigt jobbiga för de närstående och som barn kan man behöva ha någon att prata med. Du som går i skolan kan vända dig till elevhälsan för att få stöd. Inom elevhälsan finns flera olika personer som kan vägleda och ge stöd.

Läs mer om vilket stöd elevhälsan kan ge

Den som saknar pengar för sitt uppehälle, så som mat och hyra, kan söka om försörjningsstöd hos kommunen. Läs mer om försörjningsstöd

Socialtjänsten kan också ge stöd och råd i hur man får hushållsekonomin att gå ihop. Konsument- och budgetrådgivare i Kristinehamns kommun heter Rose-Marie Andersson.

Mejla konsument@kristinehamn.se för att boka tid för besök.

Läs mer om konsumentrådgivning och budget- och skuldrådgivning

Det finns många olika typer av funktionsnedsättning, vissa är fysiska, andra psykiska. Ibland kan man ha flera eller kombinationer av olika. Om du behöver stöd för att klara vardagen i skolan kan du få hjälp av en specialpedagog på din skola. Specialpedagoger tillhör elevhälsan.

Läs mer om vilket stöd elevhälsan kan ge

Olika former av funktionsnedsättning kräver olika former av hjälp och stöd. Läs mer om hur socialtjänsten  kan hjälpa dig som har funktionsnedsättning

Om du inte mår bra hemma, är otrygg eller känner att det inte finns någon vuxen som tar hand om dig, kan du få hjälp och stöd av socialtjänsten. Till enheten för barn, ungdomar och familj kan man vända sig till vid svårigheter av olika slag.

Du som går i skolan kan också alltid kontakta elevhälsan för stöd och vägledning.  Skolan har ett ansvar för att ge särskilt stöd till elever som har det jobbigt på olika sätt. Skolan gör också utredningar och kan upprätta individuella handlingsprogram för enskilda elever. Har du några frågor är du alltid välkommen att ta kontakt med skolans rektor.

Socialtjänsten kan ge stöd och vägledning till brottsoffer.

Man kan också få hjälp vid medling av brott

Ibland kan det hjälpa att prata med någon. Skolans elevhälsoteam finns till för alla som går i skolan. Hit kan man vända sig med sina tankar och funderingar.

Läs mer om vilket stöd elevhälsan kan ge

Alla kommunens skolor arbetar aktivt med att medverka mobbning och kränkande behandling. Om du känner dig utsatt för mobbning eller kränkande behandling i skolan ska du i första hand vända dig till din lärare eller mentor, och i andra hand till skolans rektor.

Kontaktuppgifter hittar du på din skolas webbsida.

Alla grundskolor i Kristinehamn

Gymnasieskolan i Kristinehamn

Skolan är till för alla och inga ska behöva må dåligt i sin skolvardag. Om du upplever problem i skolan kan det ibland vara skönt att prata med någon. Skolans elevhälsoteam finns till för alla. Hit kan du vända dig med dina tankar och funderingar.

Läs mer om vilket stöd elevhälsan kan ge

Skolans elevhälsoteam finns till för alla och kan stödja den som har låg närvaro i skolan.
Kontaktuppgifter till elevhälsoteam hittar du på respektive skolans webbsida.

Läs mer om vilket stöd elevhälsan kan ge

Stress är en känsla som kan uppstå när man har för mycket att göra och för lite tid att göra det på. Stress kan också komma när man har för höga krav och förväntningar på sig själv. Om du känner dig stressad är det viktigt att prata med någon om det. På de flesta skolor finns det personal som du kan vända dig till om du är orolig och stressad. Oftast är dessa personer knutna till elevhälsan.

Läs mer om vilket stöd elevhälsan kan ge

Om du eller någon du känner utsätts för sexuella övergrepp är det mycket viktigt att ta hjälp. På vardagar kan du ringa till socialtjänsten, du når oss via vår växel på telefonnummer 0550-884 00.

Umo, ungdomsmottagningen på nätet, hittar du mer information om sexuella övergrepp. Klicka dig fram till sidorna som handlar om våld och kränkningar. Det finns även mer att läsa på 1177 Vårdguiden.

Om du eller någon du känner utsätts för våld, sexuella övergrepp eller andra typer av övergrepp är det mycket viktigt att ta hjälp. På vardagar kan du ringa till socialtjänsten, du når oss via vår växel. 

Umo, ungdomsmottagningen på nätet, hittar du mer information om våld och kränkningar. Det finns även mer att läsa på 1177 Vårdguiden.

Socialtjänstens enhet för barn, ungdomar och familj kan ge råd och stöd kring problem som kan uppstå vid en skilsmässa. Du når oss via socialtjänstens växel på telefonnummer 0550-884 00.

Första linjen unga östra

Första linjen vänder sig till barn och unga mellan 6 och 20 år med psykisk ohälsa. Vår verksamhet är ett samarbete mellan Region Värmland, Kristinehamns kommun, Filipstads kommun och Storfors kommun.

Vi svarar på frågor när du är deppig och mår dåligt, känner dig orolig, har svårt att koncentrera dig, hamnar ofta i bråk med kompisar eller föräldrar, skadar dig själv, har oro för ett riskbruk eller bara behöver någon vuxen att prata med. Inga frågor är för stora eller för små.

På Första linjen kan du få råd, stöd och behandling och vi kan även erbjuda föräldrastödjande samtal. Besöken är kostnadsfria och ungdomar eller föräldrar kan på egen hand söka sig till oss. Alla som arbetar här har tystnadsplikt. Vi erbjuder kortare behandlingsinsatser, upp till cirka fem möten. Behöver du mer eller annan typ av hjälp än den vi kan ge, slussar vi dig vidare.

Du kan nå oss genom att ringa rådgivningen på vår telefontid mån-torsdag, kl 9:00 – 10:00 på telefonnummer 010-8386206. Du kan också kontakta oss via Vårdguidens e-tjänster på 1177.se.

Första linjen unga östra på Facebook!

Andra kontakter som kan vara bra att ha tillgängliga

Kontaktuppgifter

Navigatorcenter

0550-884 00

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".