Till innehållet

Dagverksamhet

Dagverksamhet för personer med demenssjukdom, Sörgården

Sörgården är en dagverksamhet för personer med demenssjukdom. Verksamhetens syfte är att stärka kvarboendet i det egna boendet samt ge anhöriga stöd och avlastning.

Vi arbetar alltid med den enskilde i centrum. Verksamheten utgår från ett salutogent förhållningssätt där vi ser till varje individs behov och önskemål så långt det är möjligt. Vi ger individer som bor i eget boende möjlighet till social stimulans. Vårt mål är att stärka självkänslan och skapa en meningsfull dag med mycket glädje och skratt för de som finns i verksamheten. Vi jobbar aktivt med att stödja och uppmuntrar till aktiviteter som stärker och bibehåller fysisk och social förmåga hos enskilda. 

Dagverksamheten på Sörgården är en biståndsbedömd insats enligt socialtjänstlagen. Det innebär att man ansöker om insatsen hos kommunen. Kommunens biståndshandläggare utreder om behov av dagverksamhet finns.

Här kan du läsa mer om ansökan om insatser, så som dagverksamhet.

Vad kostar det?

Dagverksamhet är kostnadsfritt. Det du betalar är eventuella resor till och från dagverksamheten samt mat och fika.

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".