Till innehållet

För dig med psykisk ohälsa

I Kristinehamns kommun finns våra socialpsykiatriska verksamheter som är inriktade på stöd i vardagen vid varaktig psykisk ohälsa. Målet med socialpsykiatrins insatser är alltid ett självständigt liv.

Olika exempel på insatser och stöd:

Boendestöd är en social och praktisk insats som ska göra det lättare för dig att kunna hantera din vardag. Stödet är anpassat efter dina behov.

  • Rutiner och struktur för att fungera i hemmet, och i det dagliga livet.
  • Planering och genomförande av inköp och ärenden.
  • Stöd i att komma i gång med aktiviteter utanför ditt hem.
  • Komma i tid till planerade träffar, möten och aktiviteter.
  • Kontakt med sjukvården och olika myndigheter som till exempel Försäkringskassan och kommunen.

Det är du som tillsammans med boendestödjare kommer att planera och genomföra det du behöver stöd i för att komma vidare i din självständighet.

För dig som behöver stöd i att närma dig ett arbete eller studier så finns olika alternativ.

 

Med stöd och hjälp på olika sätt får du möjlighet att närma dig arbete eller studier, eller en meningsfull och regelbunden sysselsättning.

Med planering, praktisk handledning och hjälp från exempelvis arbetsterapeut så får du olika möjligheter till hjälp utifrån dina förmågor och behov.

  • Strukturerad sysselsättning med fokus på aktivitet efter din egen förmåga.
  • Arbetsrehabilitering med nära stöd av handledare, arbetsterapeut och samordnare. Du får stöd att närma dig arbete eller studier.
  • Stöd av vägledare för att komma ut i ett arbete med möjlighet till praktiskt stöd på arbetsplats. Du får stöd att nå, få och behålla ett arbete.
  • Arbetsträning eller sysselsättning hos olika sociala arbetskooperativ.

Det finns olika former av boenden och lösningar för dig som har psykisk ohälsa och mer eller mindre omfattande behov av vård, stöd och omsorg. Hur stort behov av vård och stöd avgör vilken form som kan vara aktuell för dig.

Består av flera lägenheter samlade runt ett gemensamt utrymme. I det gemensamma utrymmet kan du träffa andra som bor i gruppbostaden och personalen. På gruppbostad finns personal nära och dygnet runt. Stödet är individanpassat och omfattar oftast alla livsområden. Här är boendetiden oftast längre innan en stegförflyttning vidare kan ske.

Stödboenden är större antal lägenheter som är möblerade och beläget i ett höghus där varje våningsplan har sin egen gemensamhetsdel. Det finns tillgång till personal dygnet runt. Här bor du en kortare tid och stödet är mindre omfattande. Om du har stora omvårdnadsbehov under boendetiden så kan insatsen kompletteras med ansökan om hemtjänstinsatser. Boendet har även en egen utslussning där du kan få stöd av samma boendestödjare vid flytt vidare ut från boendet. Stödet är helt individanpassat och flexibelt beroende dina behov.

Lägenheter utspridda i tre olika trapphus i ett hyreshus. Här finns en samlingslokal med matsal och personalutrymme där boendestödjarna utgår ifrån. Här finns tillgång till personal från morgon till kväll. Stödbehovet varierar här och har du ett större omvårdnadsbehov kan insatsen kompletteras med ansökan om hemtjänstinsatser.

Så här ansöker du

Du kontaktar oss via förvaltningens Navigatorcenter. När du ringer så bokar vi ett möte där du berättar om dina behov och gör en ansökan. Om du blir beviljad insatser kommer socialsekreteraren att samarbeta med dig och de som utför insatserna för att stödet ska bli så bra som möjligt.

All personal har tystnadsplikt.

Navigatorcenter finns på gallerian Vintergatan, Nya Kyrkogatan 19, våning 3. Du når oss också på telefon 0550 - 884 00.

Kontaktuppgifter

Navigatorcenter

0550-884 00

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".