Till innehållet

Gatubelysning

Det är Kristinehamns kommun som äger den offentliga belysningen runt om i kommunen, men Kristinehamns energi som sköter driften och underhållet. Det är sammanlagt cirka 8 000 ljuspunkter.
Belysningen på riksvägarna (till exempel riksväg 26) ansvarar Trafikverket för.

Åtgärder för att spara energi

Elpriset är fortsatt ganska högt och varierande under höst och vinter 2023/2024. Kristinehamns kommun har delvis bundna elavtal som innebär att vi fortfarande har höga elpriser. Därför behöver vi spara energi och minska kostnaden även i år.

En av åtgärderna för att minska energiförbrukningen är att fortsatt ha släckt en mindre del av gatubelysningen, likt 2022.  Det rör sig om cirka 10 procent av gatubelysningen i hela kommunen. De flesta gatlampor finns i Kristinehamns tätort och därför kommer inte släckningen bli lika omfattande i Ölme, Nybble och Bäckhammar.

Det är viktigt för oss att alla känner sig trygga. Därför gjorde vi en enskild bedömning vid varje släckt lampa för att se till att övergångställen, tunnlar, ensliga platser och parker inte släcks ner utan fortfarande är belysta.

Felanmälan

Om du upptäcker att en gatlampa är släckt eller trasig, kan du anmäla det i vår e-tjänst för felanmälan som du når vi länken här.

Gör en felanmälan 

Du kan även göra en felanmälan via mejl direkt till Kristinehamns Energi

Kristinehamns Energi åker ut och åtgärdar alla trasiga glödlampor sista veckan i varje månad. I vissa fall är det inte glödlampan som är trasig utan det kan vara fel på säkringen. Säkringsfel beror ofta på kabelfel som kan vara svåra att lokalisera och tar tid att åtgärda.

Vi är tacksamma om du anmäler på nytt om en lampa inte fungerar, trots att den är utbytt. Säkringsfel åtgärdas kontinuerligt under hela månaden.

Kontaktuppgifter

Offentlig miljö
offentligmiljo@kristinehamn.se

0550-880 00

Kristinehamns energi
kundtjanst@kristinehamnsenergi.se

0550 - 881 50

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".