Till innehållet

Nytt linjenät för busstrafik

Region Värmland är ansvarig kollektivtrafikmyndighet och ansvarar för kollektivtrafiken i länet. Region Värmland och Kristinehamns kommun har sedan hösten 2019 arbetat med en gemensam handlingsplan för kollektivtrafik i Kristinehamns kommun för en förbättrad kollektivtrafik. Med utgångspunkt i Kristinehamns kommuns Trafikplan (2017) och Handlingsplan för kollektivtrafik inom Kristinehamns kommun (2021) har ett nytt linjenät tagits fram. De nya linjerna är genare med färre byten och ska bidra till en ökad närvaro av kollektivtrafik i centrum, förbättra förutsättningarna för ett hållbart resande och stärka stadskärnan. Målet är attraktivare trafik med snabbare linjer och färre byten. Här kan du se det nya linjenätet. 

Ändringarna började gälla i och med tidstabellsskiftet i december 2023. Läs mer om förändringar av linjenätet på Region Värmland webbplats. 

Byggnation av nya hållplatser

Vi har byggt nya hållplatser för att möjliggöra förbättrad kollektivtrafik i tätorten. Byggnationen av de nya hållplatserna har skett på 20 platser: 

1. Övre Kvarn 
2. Söderled
3. Närkevägen
4. Lisas Höjd
5. Mandelvägen
6. Hembygdsgården
7. Karlaplan
8. Brogårdsgymnasiet
9. Tegelslagaregatan
10. Stadsparken
11. Vårdcentralen
12. Kungsgårdsvägen
13. Sannaparken
14. Kyrkogården
15. Stenbacken
16. Kristinegården                       
17. Trumpeten     
18. Mossvägen
19. Björkvallen
20. Tranvägen 

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".