Till innehållet

Friköp av tomträtt

Här kan du läsa om hur friköp av tomträtter för småhus går till och vad du behöver göra.

Lämna in begäran

Du lämnar in en begäran via e-tjänsten till planeringsavdelningen. Här ska du ha med fastighetens beteckning och vilken av tillträdesdagarna (1 januari, 1 april, 1 juli eller 1 oktober) du vill ha. 

Köpekontrakt

När vi fått din intresseanmälan kommer vi att skicka ett köpekontrakt i två exemplar till dig. Du/ni ska skriva under båda exemplaren av köpekontraktet och skicka tillbaka dessa till planeringsavdelningen i bifogat kuvert.

Kristinehamns kommun beräknar tomträttspriset på 2 olika sätt. Det vanligaste är 140 kronor per kvm. Så om din tomträtt är på 950 kvm blir priset 950x140= 133 000 kronor.

Ett annat sätt är också att markpriset sätts genom marktaxeringsvärdet som bestäms av Skatteverket. Du som vill ansöka om att köpa loss din tomträtt får alltid köpa det till det billigaste priset.

Avgälden är hyreskostnaden för tomträtten som du betalar till Kristinehamns kommun. Avgälden bestäms av kommunfullmäktige och kan komma att ändras. Vanligt vis sker detta ungefär var tionde år och kan innebära både höjning och sänkning.

Kontaktuppgifter

Anna Johansson - mark- och exploateringshandläggare
Anna.Johansson1@kristinehamn.se

0550-882 52

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".