Till innehållet

Renovering av Djurgårdsskolan

Under hösten 2021 påbörjades renoveringen av Djurgårdsskolan. Huvudsakligen handlade renoveringen om en uppfräschning av undervisningslokaler, utökning av antalet toaletter och att entréerna skulle byggas om. Renoveringen är nu klar och lokalen har tagits i bruk fullt ut av skolan.

Foto: Kristinehamns kommun

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".