Till innehållet

Renovering av Djurgårdsskolan

Under hösten 2021 påbörjar vi renoveringen av Djurgårdsskolan. Huvudsakligen handlar renoveringen om en uppfräschning av undervisningslokaler, utökning av antalet toaletter samt att entréerna ska byggas om. Renoveringen kommer att ske etappvis där ABC-huset är först ut.

Eleverna i arbetslag A flyttas till ersättningslokaler på Röda Äventyret under hela renoveringen. Arbetslag B kommer sedan att flytta in i A-husets lokaler när de är färdigrenoverade. Därefter påbörjas arbetet i B-husets lokaler. Arbetslag C flyttar i sista etappen in i B-husets lokaler.

Flytten av möbler till Röda Äventyret kommer att påbörjas under sommaren för att vara färdigt till skolstart. Anledningen till att flytten sker under sommaren är för att undervisningen ska löpa på så smidigt som möjligt under hösten. För eleverna tillhörande arbetslaget A kommer även skolskjuts att arrangeras från och till Röda Äventyret.

Renoveringen av ABC-huset beräknas vara klart sommaren 2023. Djurgårdsskolans högstadium planeras också att renoveras men är ännu inte projekterat.

Under arbetet kommer det förekomma buller och fordonstrafik som kan komma att påverka kringboende. 

 

Sidan uppdaterad: 19 oktober 2021

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".