Till innehållet

Svenska för invandrare – SFI

Svenska för invandrare (SFI) är en kvalificerad språkutbildning som hålls på Komvux. Utbildningen ska hjälpa dig som har ett annat modersmål än svenska med att få grundläggande kunskaper i svenska språket. Målet med utbildningen är att du ska få så bra kunskaper i svenska språket att det går att klara det vardagliga livet. Att läsa SFI ger också förberedande kunskaper till dig som vill läsa vidare.

Utbildningen hålls på Kristinehamns folkhögskola (KPS).

Verksamhet 2022

På SFI har vi kontinuerligt intag av elever.

Det finns tre studievägar inom SFI

Studieväg 1

 • För dig som har kort eller ingen skolbakgrund från hemlandet.
 • Långsam studietakt.
 • Inom studieväg 1 finns kurserna A, B, C och D.

Studieväg 2

 • För dig som har studerat på grundskola eller gymnasium i ditt hemland i mindre omfattning än motsvarande svensk gymnasieskola.
 • Normal studietakt.
 • Inom studieväg 2 finns kurserna B, C och D.

Studieväg 3

 • För dig som har en utbildning som motsvarar svensk gymnasieskola eller som har deltagit i högskolestudier. Du behöver god studievana och förmåga att arbeta självständigt.
 • Snabb studietakt.
 • Inom studieväg 3 finns kurserna C och D.

Ansök till SFI

Du går till receptionen på Vintergatan, Nya Kyrkogatan 19, våning 3 och gör din ansökan. 

 • måndag 13-16
 • tisdag 10-16
 • onsdag stängt
 • torsdag 10-16
 • fredag stängt

Vad är praktisk SFI?

Du läser SFI och gör språkpraktik på en arbetsplats. Vi kallar det här för en språkträningsplats.
I skolan och på arbetsplatsen tränar du svenska och lär dig hur det är att arbeta i Sverige.

Vem får söka?

Utbildningen är för dig som är på kurs 1A-1C på SFI kurs eller motsvarande.
Du som söker utbildningen kommer att bli kallad till en intervju. Efter intervjun bestämmer lärare och praktikansvarig om du får en plats utbildningen.

Hur studerar du?

Du kommer att studera i skolan 2 dagar i veckan och du kommer att göra språkpraktik på en arbetsplats plats 3 dagar i veckan. Lärare, elev och arbetsplats samarbetar under hela utbildningen.

I utbildningen ingår att du:

 • får erfarenhet från en arbetsplats
 • får träna svenska på en arbetsplats
 • läser mot betyg i SFI
 • studerar heltid

Ansökan är öppen 5 september till 20 september.

Utbildningen pågår mellan 221003 och 221223, med uppehåll över jul och nyår.
Sen fortsätter den mellan 230102 och 230630.

Orienteringskurs Service är en halvtidskurs som ges på dagtid och vänder sig i första hand till dig som är på SFI B, C eller D nivå och som planerar ett framtida arbetsliv inom servicebranschen.
Utbildningen ger dig en grundläggande orientering rörande yrkesroller och arbetsmarknaden inom branschen, undervisning i yrkessvenska samt enklare teoretiska kunskaper i ämnet.
Syftet med kursen är att ge dig som deltagare möjligheten till ett informerat yrkesval och förbereda dig som studerande inför eventuellt gymnasial yrkesutbildning inom länet.

Kursplan
• Kursen ges på 50% över 10 veckor
• Kursen ger 100 verksamhetspoäng
• Kursen är CSN berättigande
• Kursen kan kombineras med SFI studier
• Kursen startar 13 februari 2023 och pågår till 21 april 2023


Bifoga ett personligt brev.
För dig som har studerat utanför Kristinehamn - bifoga dina betyg.

Kan kombineras med SFI studier på C och D nivå.

Kanske kan denna kurs hjälpa dig att klara SFI C och SFI D kursen?

Detta är en kurs som kan hjälpa dig att förbättra dina studieteknik. Det handlar bland annat om hur du använder läsande och skrivande på ett effektivt sätt. Du får tillfälle att förbättra din anteckningsteknik och utveckla olika minnestekniker.

Med hjälp av digitala verktyg ökar dina möjlighet att hitta ditt eget sätt att studera effektivt.

Kursplan
Kursen ges på 50% över 20 veckor
Kursen ger 200 verksamhetspoäng
Kursen är CSN berättigande
Kursen kan kombineras med SFI studier på C och D nivå
Kursstart 16 januari till 30 maj 2023
Ansökan mellan 220915 till 221231

Kursen startar 16 januari och slutar 30 maj. Ansökan öppnar 220915 och stänger 221231.

Mer information kommer inom kort.

Är du intresserad att arbeta inom industri?

Utbildningen ger dig en grundläggande orientering rörande yrkesroller och arbetsmarknad inom branschen, undervisning i yrkessvenska samt enklare teoretiska kunskaper i industritekniska ämnen.

Orienteringskurs Industri är en halvtidskurs som ges på dagtid och vänder sig i första hand till dig som är på SFI B, C samt D nivå och som planerar ett framtida arbetsliv inom industribranschen.

Syftet med kursen är att ge dig större valmöjlighet i framtida studie-och yrkesval.

Kursplan
• Kursen ges på 50% över 10 veckor
• Kursen ger 100 verksamhetspoäng
• Kursen är CSN berättigande
• Kursen kan kombineras med SFI studier
• Kursstart 20 mars till 26 maj 2023

Ansökan är öppen mellan 15 januari till 15 mars 2023.

För dig som har studerat utanför Kristinehamn - bifoga dina betyg.

 

Ansök till vuxenutbildning

Kontaktuppgifter

Carina Lindberg - skoladministratör antagningskansliet
carina.lindberg@kristinehamn.se

0550-874 66

Anna Hollsten - studie- och yrkesvägledare
anna.hollsten@kristinehamn.se

0550-874 08

Robert Rahmn - rektor
robert.rahmn@kristinehamn.se

0550-885 10

Suzanna Rathje Hedberg - biträdande rektor
suzanna.rathjehedberg@kristinehamn.se

0550-883 27

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".