Till innehållet

Fritidshem och lovfritids

Fritidshem, som finns på alla grundskolor, är till för barn mellan sex och tolv år. Hit går barnen före och efter skolan då föräldrar arbetar eller studerar. Våra fritidshem erbjuder undervisning, en meningsfull fritid och verksamhetens utbildning ska stimulera elevernas utveckling och lärande. 

Barnen har omsorg tolv månader om året och maxtaxa gäller, så du betalar som mest 1125 kr per månad för ett barn på fritidshem.

Lovfritids

Vårdnadshavare som arbetar eller studerar med barn i åldern 6-12 år har möjlighet att ansöka om så kallat lovfritids. Det är en fritidsplats för dig som endast har behov av omsorg på lov och planeringsdagar.

Du ansöker om plats på lovfritids via den digitala tjänsten ”Lovfritids - ansökan” på kommunens webbplats för självservice. I ansökan anmäler du det lov och antal dagar ditt barn behöver omsorg. För lovfritids betalar du en dagavgift för de dagar du ansökt om och blivit beviljad. När ditt barn fått en plats väljer du sedan själv hur du vill disponera dina dagar i vår digitala tjänst för barnschema.”Du kan även ansöka om lovfritids om behovet av omsorg endast är på vardagar när skolan är stängd. 

Beräkna preliminär omsorgsavgift

Du kan redan nu ta reda på din preliminära barnomsorgsavgift genom att använda vår digitala tjänst

Om du vill veta mer om vilka regler som gäller din avgift kan du läsa mer i dokumentet  ”Regler och avgifter för barnomsorg och fritidshem 2021.

Frågor och frånvaro

Om du har frågor om schemahantering och frånvaroanmälan kan du läsa mer här.

Bra att känna till

Vi går ut i alla väder så se till att det finns regnkläder, varma kläder och ett extra ombyte. Märk gärna kläderna så att rätt kläder kommer tillbaka till rätt hem. 

Kontaktuppgifter till kommunens fritidshem

Fritidshemmet i Björneborg, 6-12 år 0550-869 02

Fritidshemmet Bäcken, 6-12 år 0550-86805 

Fritidshemmet Björnen, 6-8 år 0550-884 88
Fritidshemmet Järven, 6-8 år 0550-886 35
Fritidshemmet Lodjuret, 6-8 år 0550-883 99


Föräldrakooperativet Gläntans fritidshem, 6-12 år, 076-118 70 57

Avdelningarna Solgången och Linden, 0550-881 94

Fritidshemmet i Grunnebacka, 6-12 år, 0550-886 86

Fritidshemmet Diamanten, 6-9 år, 0550-884 94
Fritidshemmet Kristallen, 10-12 år, 0550-884 93

Fritidshemmet Blixten, 6-12 år, 0550-884 96
Fritidshemmet Bläckfisken, 6-12 år, 0550-884 95

Fritidshemmet Lagunen, förskoleklass-årskurs 2, 0550-886 38

Fritidshemmet Hajen, förskoleklass-årskurs 2, 0550-882 99

Fritidshemmet Isbjörnen, förskoleklass-årskurs 2, 0550-884 91

Fritidshemmet Pingvinen, årskurs 3-6, 0550-883 56

Fritidshemmet Smultronstället, 6-12 år, 0550-858 63

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".