Till innehållet

Kulturprojektstöd

Kulturprojektstödet syftar till att främja konstnärlig utveckling, förnyelse och kulturell variation. Kulturprojektstödet ska uppmuntra kreativa idéer, kulturprojekt och kulturella arrangemang som äger rum i Kristinehamns kommun och som kommer invånarna i Kristinehamns kommun till del. 

Kulturprojektstöd kan ges till föreningar, organisationer och enskilda kulturutövare som inte erhåller andra typer av verksamhetsbidrag från Kristinehamns kommun och som vill genomföra ett kulturprojekt i Kristinehamns kommun. Stödet ska stimulera till utveckling och förnyelse i kulturlivet. 

En hög delaktighet och förankring hos kommunens invånare, som publik eller aktiva deltagare, uppmuntras. 

Kulturprojektstöd ges inte till politiska partier, religiösa samfund, välgörenhetsorganisationer eller projekt som drivs av kommunal, regional eller statlig aktör. 

Ansökan kan göras löpande under året, men ska göras minst två månader innan planerad projektstart. Utbetalning av kulturprojektstöd görs efter fattat beslut och kan endast göras till en förenings eller organisations bankgiro/plusgiro. I det fall kulturprojektstöd beviljas till en enskild kulturutövare ska denna inneha F-skattesedel. På den här länken kan du läsa mer om F-skatt:
https://www.skatteverket.se/foretag/drivaforetag/startaochregistrera/fochfaskatt  

Redovisning av projektet och använda medel ska göras senast två månader efter genomfört projekt. Beviljat stöd kan krävas tillbaka om stödet inte har använts i sin helhet eller på felaktigt sätt.

Riktlinjer för kulturprojektstöd Kulturnämnden (pdf).

Ansök om kulturprojektstöd

Kontaktuppgifter

Linn Lundtoft - Bibliotekarie
linn.lundtoft@kristinehamn.se

0550-880 76

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".