Till innehållet

Kulturprojektstöd

Kulturprojektstöd kan ges till föreningar, grupper på enskilt initiativ och organisationer som står utanför föreningslivet som vill genomföra ett kulturprojekt i Kristinehamn.

Du kan söka för kostnader som har direkt koppling till kulturprojektets genomförande. Stödet ska stimulera till utveckling och förnyelse i kulturlivet. Projektstödet kan ha olika inriktning under respektive år beroende på kulturnämndens mål och vision.

Projektet ska förankras hos kulturförvaltningen och ansökan ska ske senast fyra veckor före projektstart.

Ansök om kulturprojektstöd

Bibliotekarie

0550-880 76

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".