Till innehållet

Var går fastighetsgränsen?

Gränsmarkeringar för fastigheter kan försvinna med tiden eller vara svåra att hitta. En markering hjälper exempelvis om du vill veta var du ska sätta upp ett staket, stödmur eller häck eller när du ska sälja din fastighet. Om du är osäker på var fastighetsgränsen går kan vi hjälpa till att provisoriskt markera gränsens läge (markeringen är inte juridiskt bindande). Vi debeterar enligt geodatataxan. 

Om det går att göra en gränsutvisning på just din fastighet bedöms från fall till fall. Det kan vara så att vi inte har tillräckligt med uppgifter för att kunna utföra en gränsutvisning. I så fall hänvisar vi till Lantmäteriet. Om du behöver en permanent återutsättning av en gränsmarkering ska den beställas från Lantmäteriet, telefonnummer till växeln 0771-63 63 63.

Länkar

Kontaktuppgifter

Marie Sandgren - mätningsingenjör
marie.sandgren@kristinehamn.se

0550-885 63

Peter Christoffersson - mätningsingenjör
peter.christoffersson@kristinehamn.se

0550-885 51

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".