Till innehållet

Vatten och avlopp, installation eller ändring

vatten och avlopp 16.9.jpg

Anmälan behövs 

Om du vill göra en installation eller ändra vatten eller avlopp kan du behöva göra en anmälan. Du behöver invänta beslut om startbesked innan du påbörjar arbetet.

Anmälan

Du behöver göra en anmälan om

  • du ska göra ett stambyte och det påverkar VA-stammar, byggnadens konstruktion eller planlösning.
  • du vill installera en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller på en tomt. Det gäller även om du vill göra en större ändring av en befintlig anläggning.

Handlingar

Dessa handlingar behöver du för din anmälan

  • Anmälan
  • Redovisning av vatten och avloppsanordningarna
  • Plan- och sektionsritning
  • Förslag på riskbedömning
  • Förslag på kontrollplan

Här kan du hitta exempel på handlingar och ritningar du kan behöva.

I vissa fall behöver du även följande handlingar

  • Anmälan kontrollansvarig
  • Konstruktionsritningar, om åtgärden påverkar byggnadens bärande konstruktion
  • Brandskyddsbeskrivning, vid åtgärder som påverkar flera brandceller.

Tänk på att ytterligare handlingar kan behövas i det enskilda ärendet. I så fall kommer vi kontakta dig när vi börjat granska ärendet.

Andra tillstånd

Anslutning för vatten och avlopp

Mer information

Du kan även läsa mer om anmälanspliktiga åtgärder på Boverkets webbsida.

Ansökan eller anmälan via e-tjänst 

Du kan söka bygglov via vår e-tjänst. 

Bygglov, bygganmälan och förhandsbesked - ansökan om

Boka tid för bygglovsrådgivning 

Bygglovsrådgivning - boka tid

Kontaktuppgifter

Byggavdelningens servicetelefon - 0550-880 60
stadsbyggnad@kristinehamn.se

Telefontid mån, ons, tors 8-16, fre 8-12 (lunch 12-13)

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".