Kontakt
Telefon: 0550-880 00 måndag-fredag 7.30-12 och 13-16
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Familjerätt

Barn behöver båda sina föräldrar, även om de inte lever ihop. Familjerätten stöttar er som är föräldrar i det gemensamma ansvaret för era barn och deras behov. 

Till familjerätten kan du vända dig för att få råd och hjälp när det gäller adoption samt vårdnads-, boende- och umgängesfrågor. Familjerätten erbjuder rådgivning och upplysningar på telefon eller vid tidsbeställda besök.

Det här kan du få hjälp med

För er som behöver hjälp med att komma överens i frågor som rör era barn kan samarbetssamtal hjälpa. Det är strukturerade samtal med målet att ni som föräldrar ska kunna samarbeta och hitta bra lösning för vårdnad, boende och umgänge för era barn. Samtalen är frivilliga och kostnadsfria. Träffarna bokas via kontakt med familjerätten.

Om ni som föräldrar är oeniga i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge kan vi hjälpa er att skriva juridiskt bindande avtal. Avtalen måste undertecknas av båda föräldrarna och godkännas av någon av oss på familjerätten. Dessa motsvarar beslut eller dom i tingsrätten. För att vi ska godkänna avtalet måste det vara till gagn för barnet.

Den som har vårdnaden om ett barn har också ansvaret för att barnet får den omvårdnad, trygghet, försörjning, utbildning och uppfostran det har rätt till. Oftast är det samma person/personer som barnet bor hos. Att ha gemensam vårdnad innebär att båda föräldrarna har samma ansvar för barnet. Det betyder dock inte att barnet bor lika ofta hos båda föräldrarna. Bor inte föräldrarna ihop ska de bestämma vem barnet ska bo hos och hur ofta det ska träffa den andre föräldern.

Enskild vårdnad innebär att det är den ena av föräldrarna som har ansvaret för vårdnaden. Föräldrar som inte blir eniga kring detta kan vända sig till tingsrätten som fattar beslut om vilken förälder som ska ha vårdnaden. Tingsrätten begär då in en utredning från familjerätten.

De formella kraven för att bli adoptivförälder är att man har fyllt 25 år. Man måste också genomgå en föräldrautbildning. För att man som par ska få adoptera tillsammans måste de blivande adoptivföräldrarna vara gifta med varandra. Det finns också möjligheter för ensamstående att få adoptera.

Mer information finns hos Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd

Om föräldrarna inte bor tillsammans har barnet rätt att träffa den andra föräldern. De flesta föräldrar kan tillsammans med sina barn komma överens om hur ofta detta ska ske. Föräldrar som inte blir eniga kring detta kan vända sig till tingsrätten som fattar beslut om umgänget. Tingsrätten begär då in en utredning från familjerätten.

Kontaktuppgifter

Sara Hjalmarsson - socialsekreterare
sara.hjalmarsson@kristinehamn.se

0550-874 31

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".